11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - świadczenie usług prawnych dla Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych dla Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach, prowadzone w częściach:
część 1 – Obsługa prawna Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach,
część 2 – Obsługa prawna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
Czytaj więcej...

Analiza rynku - dostawa paliwa do pojazdów służbowych dla potrzeb Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do pojazdów służbowych dla potrzeb Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych tj. Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach w 2017 roku.
Czytaj więcej...

Analiza rynku - zakup elementów do wykonania ogrodzenia działki wiejskiej w msc. Mostowo

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do złożenia  oferty na realizację zamówienia pn.: Zakup elementów do wykonania ogrodzenia działki wiejskiej w msc. Mostowo. Zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.), niniejsze postępowanie ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności.
Czytaj więcej...

Analiza rynku - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo – Borki

Gmina Olszewo – Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo – Borki”w następujących częściach: 1/ Część I - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Dobrołęka, Drężewo, Działyń, Chojniki, Żerań Duży, gmina Olszewo – Borki”. 2/ Część II – „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach: Grabnik, Nowa Wieś, Żebry Perosy, gmina Olszewo-Borki”.
Czytaj więcej...

Analiza rynku -Opracowanie dokumentacji do projektu Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki

Gmina Olszewo-Borki w nowym okresie programowania zamierza ubiegać się o wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” na realizowane zadanie pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki”.
Czytaj więcej...

Analiza rynku - wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Łazy

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Łazy

Czytaj więcej...

Analiza rynku - Przebudowę dróg gminnych, w gminie Olszewo–Borki

Gmina Olszewo–Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO–KOSZTORYSOWEJ na: ,,Przebudowę dróg gminnych, w gminie Olszewo–Borki", dalej zwanej dokumentacją w częściach...
Czytaj więcej...

Zakup i dostawa środków chemicznych do Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro: “Zakup i dostawa środków chemicznych do Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach”

Czytaj więcej...

II przetarg pisemny ofertowy nieograniczony

Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż: KOSTKA BRUKOWA WRAZ Z KRAWĘŻNIKAMI I OBRZEŻAMI Z ROZBIÓRKI.

Czytaj więcej...

Analiza rynku - Wymiana okien i drzwi w remizo-świetlicy w msc. Zabiele Wielkie

Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien i drzwi w remizo-świetlicy w msc. Zabiele Wielkie (budynek położony na działce oznaczonej nr ew. 273 pod adresem Zabiele Wielkie 27) w następującej ilości...

Czytaj więcej...

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!