11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry Perosy’’, gm. Olszewo-Borki

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry Perosy’’, gm. Olszewo-Borki.
Czytaj więcej...

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!