11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2017 rok

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2017 rok.
Czytaj więcej...

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!