11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Białe Kruki Strefa Gospodarcza Gminy Olszewo-Borki

Dnia 25 października 2013 r. w miejscowości Kruki dokonano oficjalnego zamknięcia projektu realizowanego przez Gminę Olszewo-Borki pn. „Białe Kruki" - strefa gospodarcza gminy Olszewo-Borki.

Udział w uroczystości wzięli znakomici goście między innymi: Jarosław Kalinowski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiesław Raboszuk Członek Zarządu Województwa, Posłowie na Sejm RP Andrzej Kania i Arkadiusz Czartoryski, Robert Mamątow Senator RP, Radni Sejmiku Województwa Marian Krupiński, Mirosław Augustyniak i Stanisław Rybski, Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki, przedstawiciele inwestorów oraz wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu.

Wydarzenie miało miejsce w hotelu „Korona" w Krukach, gdzie przywitano przybyłych gości, a także odbyła się nietypowa konferencja podsumowująca realizację projektu, podczas której wyświetlono film przedstawiający przebieg realizowanego projektu (http://youtu.be/OSZlZJbyfKg). Dokonano również symbolicznego przecięcia wstęgi otwierającej strefę „Białe Kruki". Przybyli goście mieli możliwość zwiedzenia firm działających  w obszarze strefy.

 

DSC07387.JPG

 

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Inwestycja polegała na kompleksowym uzbrojeniu terenu pod prowadzenie działalności gospodarczej. Z czego skorzystały już działający zakład Grupy Silikaty Sp. z o.o., oraz nowopowstałe takie jak Melvit S.A., Ostbruk, hotel „Korona".

Projekt „Białe Kruki" realizowany był w okresie od 2 listopada 2007r. do 31 grudnia 2012r.

Całkowita wartość wyniosła 5.478.973,21 zł, w tym:

koszty niekwalifikowane 1.148.528,03 zł

koszty kwalifikowane 4.330.445,18 zł

- w tym dotacja EFRR 84, 79% 3.672.217,31 zł

- środki własne gminy 1.306.755,90 zł

- środki województwa mazowieckiego 500.000,00 zł

Zrealizowanie inwestycji o takim charakterze  wpłynie na atrakcyjność inwestycyjną regionu i spowoduje jego szeroką promocję.

Ulotka

Galeria zdjęć z zamknięcia projektu

 


W grudniu 2012 roku Gmina Olszewo-Borki zakończyła realizację rzeczową i finansową projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu" Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn.: „BIAŁE KRUKI - strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki"

DSC04675.JPG

Całkowita wartość projektu: 5.478.972,93 zł

Wydatki kwalifikowane: 4.330.444,96 zł

Kwota dofinansowania: 3.672.217,32 zł

Okres realizacji projektu: od 2007-11-02 do 2012-12-31

DSC04679.JPG

Głównym celem projektu było kompleksowe uzbrojenie terenu o powierzchni ponad 5,77 ha pod prowadzenie działalności gospodarczej. Działanie to spowodowało wzmocnienie się potencjału gospodarczego gminy oraz zmniejszenie bezrobocia na jej obszarze.

W ramach projektu „BIAŁE KRUKI - strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki" zrealizowano następujące zadania:

1) zakupiono grunt o pow. 2,15ha z przeznaczeniem pod strefę,

2) doprowadzono i rozprowadzono na tym obszarze sieć wodociągową:

w 2011 r. o długości 484mb + przyłącza 302mb/2 szt.

w 2011 r. o długości 2767mb + przyłącza 1243mb/43 szt.

3) doprowadzono i rozprowadzono na tym obszarze sieć kanalizacyjną:

w latach 2008/2009 o długości 3631mb + przyłącza 743mb/37 szt.

w 2011 r. o długości 410mb + przyłącza 33mb/1 szt.

w 2011 r. o długości 2535mb + przyłącza 531mb/35 szt.

4) wybudowano drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

jezdnia o dł. 1361mb,

chodnik o dł. 626mb,

ścieżka rowerowa o dł. 852mb,

oświetlenie o dł. 282mb, 2 nowe słupy i 8 lamp,

5) film promujący zrealizowany projekt.

 

 
DSC04684.JPG

Powstały teren pod inwestycje jest jedynym, na terenie gminy a także powiatu ostrołęckiego, tak kompleksowo przygotowanym. Dzięki podjętym działaniom inwestorzy w strefie „Białe Kruki" mają możliwość realizacji nowych inwestycji w własne przedsiębiorstwa. Dzięki temu również mieszkańcy gminy znajdą miejsca pracy.

Podmioty korzystające z infrastruktury powstałej w ramach projektu oraz działające w obszarze strefy „Białe Kruki" to: MELVIT S.A., SILIKATY sp. z o.o., Hotel „Korona".

DSC04686.JPG

 

DSC04690.JPG

 


Dnia 27 lipca 2010 r. w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminę Olszewo-Borki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu" Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą" Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2007-2013.  „BIAŁE KRUKI - strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki"

Przedmiotem projektu jest przygotowywanie i uzbrojenie w podstawową infrastrukturę techniczną (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, oświetlenie, sieć gazowa, drogi wewnętrzne) 5,77 ha terenu pod inwestycje „Białe Kruki".

Całkowita wartość projektu: 5 210 370,30 zł

Kwota dofinansowania: 4 418 394,01 zł 

 

biale kruki umowa.jpg
 

Zbliżają się ku końcowi prace związane z niwelacją terenu pod strefę rozwoju gospodarczego gminy Olszewo-Borki „Białe Kruki" w msc. Kruki. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem do strefy. Trwają również prace projektowe związane z budową linii energetycznej.

 

DSC01210.JPG

DSC01211.JPG
 

 

Przygotowywany teren pod inwestycje „Białe Kruki" obejmował będzie ok. 6 ha gruntu uzbrojonego w podstawową infrastrukturę techniczną (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, oświetlenie, sieć gazowa, drogi wewnętrzne). Będzie to doskonały teren do prowadzenia różnego typu działalności gospodarczej. Usytuowanie przy głównych trasach dojazdowych stawia strefę na pierwszym miejscu pod względem atrakcyjności. Zakładamy, iż realizacja całego przedsięwzięcia o wartości 5,83 mln zł. zakończy się w 2010 roku. Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Woj. Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w wysokości 500 tys. zł. oraz z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą w wysokości 4,452 mln zł.

Przedsiębiorców zainteresowanych zainwestowaniem w naszą strefą zapraszamy do kontaktu z naszym urzędem.

 
 

 
Gmina Olszewo-Borki przystąpiła do przygotowania ok. 6 ha terenu pod działalność gospodarczą, wzdłuż drogi wojewódzkiej 544 na odcinku Kruki - Żebry Chudek, który otrzymał roboczą nazwę ,,Białe Kruki". Terenpołożony jest ok. 5 km od Ostrołęki. Planowane oddanie pod inwestycje to przełom roku 2009/2010.
 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszewo-Borki, obszar ten przeznaczony jest pod: usługi, produkcję, składy i magazyny (UP).

Planowany obszar ,,Białych Kruków" będzie wyposażony w podstawową infrastrukturę, tj.:

1/ drogi wewnętrzne wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i odwodnieniem,

2/ sieć wodociągową,

3/ sieć kanalizacji sanitarnej,

4/ doprowadzona zostanie energia elektryczna,

5/ doprowadzona  jest sieć gazowa.

W przypadku zainteresowania prowadzeniem inwestycji na proponowanym terenie, proszę o przedstawienie swojej oferty w formie listu intencyjnego, wg załączonego wzoru 
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!