11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Turysto weekendowy Przystań w gminie Olszewo-Borki

Dnia 4 listopada 2013 r. w zabytkowym dworku w Przystani Wójt Gminy Olszewo-Borki Krzysztof Szewczyk wraz z Skarbnikiem Gminy Anną Niewiadomską oraz Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Janiną Ewą Orzełowską podpisali umowę o dofinansowanie, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projektu pn. "Turysto weekendowy Przystań w gminie Olszewo-Borki" w ramach działania 6.2 Turystyka.

W ramach projektu w Gminie powstają nowe składniki turystyczne wchodzące w skład oferty turystycznej:

- wiata grilowa na ok. 100 osób wyposażona w wiszący grill, stoły i ławy

- drewniany magazyn do przechowywania sprzętu turystycznego,

- stojaki na rowery.

- sprzęt turystyczny tj.: kajaki z kapokami i wiosłami, rowery trekkingowe, narty  biegowe z kijkami i butami.

Zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie wytyczone i oznakowane zostaną trasy turystyczne przy czym zostanie również wykonana mapa turystyczna regionu oraz przewodnik turystyczny zawierający opis ciekawych przyrodniczo i historycznie miejsc znajdujących  się przy danym szlaku.

Promocja projektu odbywać się będzie poprzez: postawienie tablic informacyjnych w miejscu realizacji przedsięwzięcia, organizację spotkań promocyjno- informacyjnych na temat przedmiotowego zadania, zamieszczenie informacji na stronie internetowej gminy, utworzenie strony internetowej o turystyce oraz publikację informacji w prasie lokalnej.

Zorganizowane zostaną imprezy turystyczne jako zdania promujące rozwój turystyki na obszarze gminy Olszewo-Borki, które skierowane zostaną do mieszkańców województwa mazowieckiego. W ramach tych imprez odbyłyby się „Kurpiowski Rodzinny Rajd Rowerowy”, „Bieg Masowy Przełajowy”, a także: „Bieg Narciarski”.

Głównym celem projektu jest promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu w szczególności gminy Olszewo-Borki. Celem pośrednim jest poprawa i wzrost dostępności  do  oferty turystycznej, jak również upowszechnianie turystyki i rekreacji wśród społeczności lokalnej, z uwzględnieniem w szczególności dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Realizacja planu przyczyni się z pewnością do zniwelowania różnic między miastem, a wsią w zakresie dostępu do podstawowej infrastruktury turystycznej .

Poprzez realizację projektu poprawi się jakość życia mieszkańców gminy Olszewo-Borki. Stworzone zostaną dogodniejsze warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji młodzieży wiejskiej. Poprawi się także rozwój działalności w branży turystycznej w szczególności agroturystycznej.  Poprzez zwiększenie liczby turystów szacuje się o około 1000 osób rocznie projekt wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy regionu.  

Całkowita wartość projektu   358 723, 27 zł

Wydatki/koszty kwalifikowane   358 723,27 zł

Poziom dofinansowania   85,00%

Kwota dofinansowania (EFRR i Budżet państwa)   304 914, 78 zł

Wkład wspólnotowy  (EFRR)   304 914, 78 zł

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!