11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Promocja

Nagroda Wójta

Kontakt w sprawie

Nagroda Wójta

Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 25

tel. (+48 29) 761 31 07  w. 125

 • WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI (do pobrania w wersji:  pdf, word)

Załączniki:

 • w przypadku konkursów, przeglądów, zawodów, itd. do wniosku należy dołączyć stosowny regulamin
 • w dziedzinie kultury, sportu, twórczości ludowej, do wniosku należy dołączyć dokumentację działalności i osiągnięć.

3. Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze

ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

tel. (+48 29) 761 31 07

czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

4. Podstawa prawna

Uchwała Nr XV/127/07 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, kultury fizycznej i sportu oraz wysokości tych nagród

 


Wykorzystanie herbu/flagi Gminy Olszewo-Borki

Kontakt w sprawie

Wykorzystanie herbu/flagi Gminy Olszewo-Borki

Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 25

tel. (+48 29) 761 31 07  w. 125

 • WNIOSEK DO WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI O ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE HERBU/FLAGI GMINY OLSZEWO-BORKI (do pobrania w wersji:  pdf, word)

Opłata: brak

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze

ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

tel. (+48 29) 761 31 07

czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Podstawa prawna

UCHWAŁA NR XLVI/261/14 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie herbu i flagi Gminy Olszewo-Borki oraz regulaminu zasad stosowania insygniów Gminy Olszewo-Borki

 


Inicjatywa lokalna

Kontakt w sprawie

Renata Kochańska

Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 25

tel. (+48 29) 761 31 07  w. 125

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Wniosek o realizację przedsięwzięcia w trybie lokalnych inicjatyw (do pobrania w wersji: pdf, word)

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze

ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

tel. (+48 29) 761 31 07

czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

4. Podstawa prawna

Uchwała Nr XLVI/307/10 Rady Gminy Olszewo–Borki z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 


Karta rezerwacyjna sprzętu turystycznego

Kontakt w sprawie

Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 25

tel. (+48 29) 761 31 07  w. 125, 502 506 091

 • Karta rezerwacyjna (do pobrania w wersji word)

Miejsce złożenia karty:

Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 25

tel. (+48 29) 761 31 07  w. 125, 502 506 091

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Opłata za wynajem:

a) Kajak- 20 zł/dzień;

b) Narty biegowe - 10 zł/dzień;

c) Rower – 10 zł/dzień;

d) Kije do Nordic Walking – 10 zł/dzień.

 


Ewidencja innych obiektów hotelarskich

Kontakt w sprawie

Karolina Żarnoch

Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 25

tel. (+48 29) 761 31 07  w. 125, 512 627 621

1. Wymagane dokumenty

Opłaty: Nie pobiera się.

Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Podawcze

ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

tel. (+48 29) 761 31 07

czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Uwagi:

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii;
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową;
 • zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także o ile obiekt posiada – o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;
 • o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196).
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 późn. zm.).

 


Wynajem Zabytkowego Dworku/wiaty grillowej

Kontakt w sprawie

Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 25

tel. (+48 29) 761 31 07  w. 125

fax 29 643 20 74

mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:

- wniosek najem obiektu (do pobrania w wersji  word)

- wzór umowy użyczenia (do pobrania w wersji word)

Miejsce złożenia dokumentu:

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach - Sekretariat
ul.  Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07

czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Opłata za wynajem:

a) pomieszczeń w Zabytkowym Dworku  w zależności od rodzaju imprezy:

- uroczystość rodzinna okolicznościowa – komunia, chrzciny, urodziny, imieniny, inne (w tym dostęp do kuchni i sanitariatów oraz jedna sala lub stołówka na 20 osób) – 300 zł netto za dzień liczony od godziny 8:00 – 18:00;

- szkolenia, prezentacja, prelekcja, inne (dostęp do sanitariatów oraz jedna sala na 20 osób lub hall główny) – 100 zł netto za godzinę (wynajem od godziny 8:00 – 18:00);

- pozostałe wydarzenia nie wymienione wyżej (dostęp do kuchni i sanitariatów oraz jedna sala na 20 osób lub hall główny) – 800 zł netto za dzień liczony od godziny 8:00 – 22:00;

b) wiaty grillowej wraz z boiskiem wynosi 300 zł netto za każde rozpoczęte 5 godzin;

b) dla placówek oświatowych możliwe jest udzielenie rabatu, warunkiem uzyskania rabatu jest potwierdzenie zgłoszenia imprezy przez dyrektora danej placówki oświatowej;

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr VII/45/15 Rady Gminy Olszewo-Borki  z dnia 27 maja 2017 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów kulturalnych i wypoczynkowych na terenie gminy Olszewo-Borki

Zarządzenie Nr 85/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektów kulturalnych i wypoczynkowych na terenie gminy Olszewo-Borki

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!