11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Twój nowy zawód? - HOTELARZ!

Gmina Olszewo-Borki uprzejmie informuje, iż w związku z otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji na realizację projektu POKL.07.03.00-14-589/10 „Twój nowy zawód? - HOTELARZ!" rozpoczęła realizację przedmiotowego projektu.

Prezentacja z realizacji projektu  

 

W związku z zakończeniem naboru uczestników do projektu “Twój nowy zawód? – Hotelarz!” poniżej przedstawiam listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Aldona Szczęsnowicz Kruki,
Katarzyna Anna Choroszewska Drężewo
Anna Lenkiewicz Kordowo
Tomasz Lenkiewicz Kordowo
Jadwiga Nakielska Nakły
Monika Młynarczyk Nakły
Bogumiła Bakuła Nowa Wieś
Renata Dumała Białobrzeg Bliższy
Agnieszka Milewska Dobrołęka
Justyna Zielińska Dobrołęka
Beata Rosłon Dobrołęka
Elżbieta  Łada Olszewo-Borki

Jednocześnie informuję, iż wszystkie zajęcia prowadzone będą w Sali Bankietowej ARKADIA w Kordowie w godz. 9:00 - 16:00. Warsztaty przedszkoleniowe odbędą się dniach 11-13 i 19-20 marca 2011 r. 


Gmina Olszewo-Borki uprzejmie informuje, iż prowadzi nabór uczestników do projektu POKL.07.03.00-14-589/10 „Twój nowy zawód? - HOTELARZ!" finansowanego z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. 

Głównym celem projektu jest integracja i aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Olszewo-Borki.

Cele ogólne:

  • ułatwienie osobom zatrudnionym w rolnictwie znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym
  • nabycie kwalifikacji w zawodzie organizator usług hotelarskich
  • podniesienie jakości regionalnych kadr w obszarze branży hotelarskiej
  • wzrost motywacji do poszukiwania pracy poza rolnictwem
  • zwiększenie zainteresowania mieszkańców obszarów wiejskich szkoleniami zawodowymi i możliwościami nabycia nowych kwalifikacji

Cele szczegółowe:

  • integracja i aktywizacja osób zagrożonych marginalizacją zgodnie z modelem PIW EQUAL,
  • przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy,
  • przygotowanie do założenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa,
  • wzmocnienie zdolności wykorzystania wiedzy zdobytej podczas szkoleń,
  • formalne kształcenie na bazie programów modułowych w zawodach na potrzeby regionalnego rynku pracy. 
Szkolenie skierowane jest do 12 mieszkańców gminy Olszewo-Borki.
Rekrutacja uczestników trwać będzie do 20 lutego 2011 r. Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie powinna złożyć w biurze projektu (Urzędzie Gminy w Olszewie - Borkach ul. Broniewskiego 13 pok. 9) deklarację uczestnictwa i kwestowariusz zgłoszeniowy wraz z załącznikami. Uczestnikiem projektu może być mieszkaniec gminy Olszewo-Borki.
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie udziału w projekcie oraz można uzyskać pod numerem telefonu 029 761 31 07 w 111.
Pliki do pobrania:

 


Termin realizacji 1.01.2011 - 31.07.2011.

Zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Olszewo-Borki zainteresowanych udziałem na spotkanie promocyjne projektu, które odbędzie się dnia 24 stycznia 2011 roku (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej tut. urzędu (ul. Broniewskiego 13, parter).

Program spotkania:

1) Omówienie założeń projektu

2) Zasady rekrutacji uczestników do projektu

3) Wystąpienie Kierownika INTER HOTEL w Ostrołęce Pani Bożeny Klonowskiej - czyli jak skutecznie prowadzić działalność w zakresie hotelarstwa. 

 

plakat 1.jpg
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!