11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Twój nowy zawód - organizator usług gastronomicznych

Gmina Olszewo-Borki uprzejmie informuje, iż w związku z otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji na realizację projektu POKL.07.03.00-14-586/10 „Twój nowy zawód - organizator usług gastronomicznych" rozpoczęła realizację przedmiotowego projektu.

Prezentacja z realizacji projektu 

W związku z zakończeniem naboru uczestników do projektu "Twój nowy zawód - organizator usług gastronomicznych" poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału:  

 • Monika Młynarczyk  zam. Nakły
 • Paulina Wieczorek  zam.  Stepna Stara
 • Dominika Zalewska  zam.  Stepna Michałki
 • Aneta Stepnowska  zam.  Stepna Stara
 • Wioleta Krukowska zam.   Stepna Stara
 • Katarzyna Anna Choroszewska  zam.  Drężewo
 • Renata Załęska  zam.  Olszewo-Borki,
 • Jadwiga Banach zam.   Kruki
 • Anna  Lenkiewicz  zam.  Kordowo
 • Tomasz Lenkiewicz  zam.  Kordowo
 • Aneta Katarzyna Larent  zam.  Chojniki
 • Elżbieta Tumińska  zam.  Chojniki     
Szkolenie odbywać się będzie w sali bankietowej ARKADIA w Kordowie w godz. 9:00 - 16:00 zgodnie z załączonym harmonogramem

 


Gmina Olszewo-Borki uprzejmie informuje, iż prowadzi nabór uczestników do projektu POKL.07.03.00-14-586/10 „Twój nowy zawód - organizator usług gastronomicznych" finansowanego z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.  

Głównym celem projektu jest integracja i aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Olszewo-Borki.

 

Cele ogólne:

 • ułatwienie osobom zatrudnionym w rolnictwie znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym
 • nabycie kwalifikacji w zawodzie organizator usług gastronomicznych
 • podniesienie jakości regionalnych kadr w obszarze branży gastronomicznej
 • wzrost motywacji do poszukiwania pracy poza rolnictwem
 • zwiększenie zainteresowania mieszkańców obszarów wiejskich szkoleniami zawodowymi i możliwościami nabycia nowych kwalifikacji

Cele szczegółowe:

 • integracja i aktywizacja osób zagrożonych marginalizacją zgodnie z modelem PIW EQUAL,
 • przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy,
 • przygotowanie do założenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa,
 • wzmocnienie zdolności wykorzystania wiedzy zdobytej podczas szkoleń,
 • formalne kształcenie na bazie programów modułowych w zawodach na potrzeby regionalnego rynku pracy. 
Szkolenie skierowane jest do 12 mieszkańców gminy Olszewo-Borki.

Rekrutacja uczestników trwać będzie do 20 lutego 2011 r. Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie powinna złożyć w biurze projektu (Urzędzie Gminy w Olszewie - Borkach ul. Broniewskiego 13 pok. 9) deklarację uczestnictwa i kwestowariusz zgłoszeniowy wraz z załącznikami. Uczestnikiem projektu może być mieszkaniec gminy Olszewo-Borki.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie udziału w projekcie oraz można uzyskać pod numerem telefonu 029 761 31 07 w 111.

 

Pliki do pobrania:
- Kwestionariusz osobowy

 


Termin realizacji 1.01.2011 - 31.07.2011.

Zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Olszewo-Borki zainteresowanych udziałem w projekcie na spotkanie promocyjne projektu, które odbędzie się dnia 25 stycznia 2011 roku (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej tut. urzędu (ul. Broniewskiego 13, parter).

 

Program spotkania:

1) Omówienie założeń projektu

2) Zasady rekrutacji uczestników do projektu

3) Wystąpienie Właściciela Domu Weselnego ARKADIA w Kordowie - czyli jak skutecznie prowadzić działalność w zakresie gastronomii.

4) Dobre praktyki EFS -  doświadczenia uczestnika projektu szkoleniowego zrealizowanego na terenie Gminy Olszewo-Borki w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

 

 

plakat 2.jpg
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!