11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy SP w Nowej Wsi

Cannot find /plac_zabaw_nw folder inside /www/olszewo-borki.pl/images/galerie/2016/plac_zabaw_nw/ folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.36

Na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi trwają prace związane z budową nawierzchni bezpiecznej. Realizacja zadania współfinansowana jest środkami Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, projekt pn.: ,,Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Olszewie-Borkach i Nowej Wsi do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci 3-5 letnich", Nr umowy UDA-POKL.09.01.01-14-016/15-00, zawartej dn. 27 kwietnia 2015r. Całkowita wartość projektu 335.699,00 złRównocześnie trwają dostawy wyposażenia oddziałów przedszkolnych w obu szkołach w niezbędne wyposażenie i materiały do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Dzięki realizacji projektu zwiększy się dostępność miejsc w oddziałach przedszkolnych a przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym będą miały zapewniony równy start na kolejnych etapach edukacji.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!