11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach

Olszewo-Borki, 6 listopada 2017r.

RO.042.S.7.2017

 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: Dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach prowadzone w następujących częściach:

Ogłoszenie do pobrania


Olszewo-Borki, dn. 17 października 2017r.

R0.042.S.7.2017


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 cyt. ustawy.

W dniu 16 października 2017r. o godzinie 15:00 w siedzibie tymczasowej Zamawiającego Gminy Olszewo- Borki, ul. Dojazdowa 14A, 07-415 Olszewo-Borki, w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro dokonano otwarcia ofert na zadanie pn.: Dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach prowadzone w następujących częściach:

CZĘŚĆ 1 - Dostawa i montaż mebli

CZĘŚĆ 2 - Dostawa wyposażenia sprzętu RTV i AGD

CZĘŚĆ 3 - Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

CZĘŚĆ 4 - Dostawa wyposażenia - drobny sprzęt codziennego użytku

Informacja do pobrania

 

Olszewo-Borki, 12 października 2017r.

RO.042.S.7.2017

WYJAŚNIENIE_6

dot. zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: Dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach prowadzonego w następujących częściach:

Część 1 – Dostawa i montaż mebli

Część 2 – Dostawa wyposażenia sprzętu RTV i AGD

Część 3 – Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Część 4 – Dostawa wyposażenia - drobny sprzęt codziennego użytku

Na podstawie p. VII ust. 8 Opisu warunków zamówienia, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam:

Pytanie Wykonawcy:

Czy Część 3 – Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dotyczy tylko dostawy czy też dostawy z montażem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostarczony sprzęt medyczny i rehabilitacyjny powinien być zmontowany, nie w częściach do samodzielnego montażu przez Zamawiającego.

Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rower poziomy z maksymalną wagą użytkownika 115kg, pozostałe parametry zgodne z opisem zamieszczonym przez zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostawa w ramach przedmiotowego zamówieniapowinna być zrealizowana według „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 1 do „Opisu warunków zamówienia” dla Część 3 – Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, przy czym w kolumnie „Opis” wskazano minimalne parametry sprzętu i wyposażenia jaki Zamawiający zamierza zakupić w ramach przedmiotowego zamówienia. Wykonawca może zaproponować inne urządzenia jednak o parametrach nie gorszych niż opisane. Zamawiający dopuszcza rower poziomy z maksymalną wagą użytkownika 130 kg.


Olszewo-Borki, 12 października 2017r.

RO.042.S.7.2017

WYJAŚNIENIE_5

dot. zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: Dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach prowadzonego w następujących częściach:

Część 1 – Dostawa i montaż mebli

Część 2 – Dostawa wyposażenia sprzętu RTV i AGD

Część 3 – Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Część 4 – Dostawa wyposażenia - drobny sprzęt codziennego użytku

Na podstawie p. VII ust. 8 Opisu warunków zamówienia, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam:

Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w Części 2 poz. 6 dopuści mikser o mocy 450W? Z naszej wiedzy wszystkie roboty ze stojakiem mają moc poniżej 575W.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostawa mebli w ramach przedmiotowego zamówieniapowinna być zrealizowana według „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 1 do „Opisu warunków zamówienia” dla Część 2 – Dostawa wyposażenia sprzętu RTV i AGD. W kolumnie „Opis” wskazano minimalne parametry sprzętu i wyposażenia jaki Zamawiający zamierza zakupić w ramach przedmiotowego zamówienia. Wykonawca może zaproponować inne urządzenia jednak o parametrach nie gorszych niż opisane.


Olszewo-Borki, 12 października 2017r.

RO.042.S.7.2017

WYJAŚNIENIE_4

dot. zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: Dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach prowadzonego w następujących częściach:

Część 1 – Dostawa i montaż mebli

Część 2 – Dostawa wyposażenia sprzętu RTV i AGD

Część 3 – Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Część 4 – Dostawa wyposażenia - drobny sprzęt codziennego użytku

Na podstawie p. VII ust. 8 Opisu warunków zamówienia, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam:

Pytanie Wykonawcy:

Zestaw mebli do aneksu kuchennego, proszę o podanie przybliżonych wymiarów zestawu mebli kuchennych. Wystarczy całkowita długość zestawu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostawa mebli w ramach przedmiotowego zamówieniapowinna być zrealizowana według „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 1 do „Opisu warunków zamówienia” dla Część 1 – Dostawa i montaż mebli. Dostawa mebli kuchennych wg projektu własnego po dokonaniu wizji lokalnej przez Wykonawcę. W załączeniu rzut poddasza z projektu budowlano wykonawczego.

Pytanie Wykonawcy:

W formularzu cenowym na część 3 jest podany VAT 23%, jest to błąd ponieważ sprzęt medyczny jest na VAT 8%, proszę o zmianę formularza, aby było 8% i 23% ponieważ część sprzętu jest na 8% na część na 23%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formularza oferty i wprowadzenie różnych stawek podatku VAT. Cena przedmiotu zamówienia musi być porównywalna we wszystkich złożonych ofertach.


Olszewo-Borki, 12 października 2017r.

RO.042.S.7.2017

WYJAŚNIENIE_3

dot. zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: Dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach prowadzonego w następujących częściach:

Część 1 – Dostawa i montaż mebli

Część 2 – Dostawa wyposażenia sprzętu RTV i AGD

Część 3 – Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Część 4 – Dostawa wyposażenia - drobny sprzęt codziennego użytku

Na podstawie p. VII ust. 8 Opisu warunków zamówienia, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam:

Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści rower poziomy z maksymalną wagą użytkownika 115kg, pozostałe parametry zgodne z opisem zamieszczonym przez zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostawa w ramach przedmiotowego zamówieniapowinna być zrealizowana według „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 1 do „Opisu warunków zamówienia” dla Część 3 – Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, przy czym w kolumnie „Opis” wskazano minimalne parametry sprzętu i wyposażenia jaki Zamawiający zamierza zakupić w ramach przedmiotowego zamówienia. Wykonawca może zaproponować inne urządzenia jednak o parametrach nie gorszych niż opisane. Zamawiający dopuszcza rower poziomy z maksymalną wagą użytkownika 130 kg.


Olszewo-Borki, 11 października 2017r.

RO.042.S.7.2017

WYJAŚNIENIE_2

dot. zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: Dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach prowadzonego w następujących częściach:

Część 1 – Dostawa i montaż mebli

Część 2 – Dostawa wyposażenia sprzętu RTV i AGD

Część 3 – Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Część 4 – Dostawa wyposażenia - drobny sprzęt codziennego użytku

Na podstawie p. VII ust. 8 Opisu warunków zamówienia, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam:

Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty drogą mailową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z postanowieniami p. VII ust. 5 „Opisu warunków zamówienia”, nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z p. VII ust. 4. oraz terminie określonym w p. X ust. 1.

Pytanie Wykonawcy:

 1. Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy jak poniżej? O wymiarach 850x750x450mm, na kółkach i pochwyty do łatwego przemieszczania.
 2. Czy Zamawiający dopuści parawan do kompletu z kozetką? Parawan pojedynczy o wymiarach: 100 cm szeroki i 170 cm wysoki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostawa w ramach przedmiotowego zamówienia powinna być zrealizowana według „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 1 do „Opisu warunków zamówienia”, przy czym w kolumnie „Opis” wskazano minimalne parametry sprzętu i wyposażenia jaki Zamawiający zamierza zakupić w ramach przedmiotowego zamówienia. Wykonawca może zaproponować inne urządzenia jednak o parametrach nie gorszych niż opisane.


Olszewo-Borki, 9 października 2017r.

RO.042.S.7.2017

WYJAŚNIENIE_1

dot. zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: ,,Dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach prowadzonego w następujących częściach:

Część 1 – Dostawa i montaż mebli

Część 2 – Dostawa wyposażenia sprzętu RTV i AGD

Część 3 – Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Część 4 – Dostawa wyposażenia - drobny sprzęt codziennego użytku

Na podstawie p. VII ust. 8 Opisu warunków zamówienia, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam:

Pytanie Wykonawcy:

Proszę o dokładniejsze określenie opisu przedmiotu  zamówienia Części 3. Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego:

Lp.2. Stolik zabiegowy - Czy może być stolik o wymiarach 86 x 44 x 95 cm?

LP.8. Materac gimnastyczny – Czy ma być to materac składany czy jednoczęściowy?

Lp.11. Piłki fitness – Ile piłek 65 cm. ile 75 cm a ile 100 cm.?

Lp.12. Hula-hop. – Czy obręcze hula hop mogą mieć wymiar średnicy 90 cm, lub 110 cm, czy mają być składane czy jednoczęściowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostawa w ramach Część 3 – Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, powinna być zrealizowana według Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do Opisu warunków zamówienia, przy czym:

Poz. 3 – Stolik zabiegowy – wyposażenie powinno być dostarczone zgodnie z opisem tj. 78x80x45 cm;

Poz. 8 – Materac gimnastyczny – jednoczęściowy;

Poz. 11 – Piłki fitness – rozmiar średnica 65cm – 4 szt., 75cm – 4 szt. i 100cm – 2 szt.;

Poz. 12 – Hula hop – wyposażenie powinno być dostarczone zgodnie z opisem, o średnicy nie mniejszej niż 103cm, jednoczęściowe;


Olszewo-Borki, 4 października 2017r.

Zamawiający

1. Gmina Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki tel. 505 778 625, fax (0-29) 643 20 74  www.olszewo-borki.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 550668284, NIP: 758-21-23-565

2. W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Urząd Gminy w Olszewie-Borkach z siedzibą j.w.

Tryb udzielenia zamówienia

 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) dalej ,,ustawa Pzp”, postępowanie ma na celu dokonanie wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności.
 2. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2254). 
 3. Ilekroć w niniejszym zapytaniu jest mowa o „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytania lub który złoży ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie.

Opis przedmiotu zamówienia  

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach w następujących częściach:

Część 1 – Dostawa i montaż mebli

Część 2 – Dostawa wyposażenia sprzętu RTV i AGD

Część 3 – Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Część 4 – Dostawa wyposażenia - drobny sprzęt codziennego użytku

 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wszystkie części lub na jedną/dwie/trzy części. Zamawiający zastrzega prawo do zawarcia umowy z jednym wykonawcą na maksymalnie dwie części zamówienia.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
 3. Zamówienie realizowane jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata  2015 – 2020 oraz środków własnych Zamawiającego na podstawie Porozumienia Nr 3/MI/2017 z dn. 10.08.2017r.
 4. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach ul. Wł. Broniewskiego 19.
 5. Szczegółowy zakres zamówienia:

1) Oferowany przedmiot zamówienia należy przedstawić w formie graficznej (np. fotografie, szkice, rysunki itp.), wizualizacji, wyciągu z folderu lub w formie kart katalogowych w celu potwierdzenia, że spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

2) Wszystkie urządzenia objęte zamówieniem muszą posiadać aktualne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm wynikającymi z obowiązującego prawa..

3) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, zgodnie z polskimi normami oraz warunkami bezpieczeństwa. Ponadto musi być zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi na okres nie krótszy niż udzielona gwarancja, posiadać wysoką jakość, estetykę, zapewniać bezpieczeństwo i skuteczność dla korzystających z nich osób.

 1. Nomenklatura wg CPV:

39220000-0 sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe, 

32300000-6 odbiorniki telewizyjne i radiowe, 39130000-2 meble biurowe,

33192000-2 meble medyczne,

39710000-2 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego,

37400000-2 artykuły i sprzęt sportowy.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, pok. 2A (biuro podawcze) w terminie do dnia 16 października 2017r. do godz. 1000 w kopercie zaadresowanej do zamawiającego i opatrzonej adnotacją „Oferta w postępowaniu RO.042.S.7.2017, nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.
 2. Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w dalszej ocenie.
 3. Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.

SIWZ do pobrania

 

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!