11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

KOMUNIKAT dla sołectwa WYSZEL

Na wniosek Sołtysa sołectwa Wyszel zwołane zostaje ponowne zebranie wiejskie celem wskazania zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok. Zebranie odbędzie się dn. 11 września 2017r. o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej.

KOMUNIKAT dla sołectwa ZABIELE WIELKIE

Na wniosek Sołtysa sołectwa Zabiele Wielkie zwołane zostaje ponowne zebranie wiejskie celem wskazania zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok. Zebranie odbędzie się dn. 15 września 2017r. o godz. 18:00 w remizie OSP.

KOMUNIKAT dla sołectwa DZIAŁYŃ

Na wniosek Sołtysa sołectwa Działyń nastąpiła zmiana terminu zebrania wiejskiego celem wskazania zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok. Zebranie odbędzie się dn. 13 września 2017r. o godz. 18:00 w domu sołtysa Działyń 7.

Terminy zebrań wiejskich - fundusz sołecki

Informuję o terminach zebrań wiejskich, zwołanych w związku z podjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2018 rok. UWAGA – nowy wzór wniosku do funduszu sołeckiego na 2018 rok

Czytaj więcej...

Funduszu sołecki na 2018 rok

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) oraz uchwały Nr XLIII/251/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podaję informację o wysokości środków w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok dla poszczególnych sołectw z terenu gminy Olszewo-Borki.

Czytaj więcej...

Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń do ćwiczeń w msc. Białobrzeg Dalszy, Dobrołęka, Wyszel i Żebry-Wierzchlas

W ostatnim tygodniu czerwca 2017r. zrealizowano zamówienie pn.: Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń do ćwiczeń w msc. Białobrzeg Dalszy, Dobrołęka, Wyszel i Żebry-Wierzchlas, realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok.

Czytaj więcej...

Odbiór prac na placach zabaw

Dnia 19 sierpnia 2016r. dokonano odbioru prac na placach zabawach w siedmiu miejscowościach, których przedmiotem było:

Czytaj więcej...

Terminy zebrań wiejskich

Podaję do wiadomości mieszkańców terminy zebrań wiejskich zwołanych celem przyjęcia wniosku o realizację zadań w ramach środków funduszu sołeckiego na 2017 rok. <tabela do pobrania>

Czytaj więcej...

Fundusz sołecki na 2017 rok

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) oraz uchwały Nr XLIII/251/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podaję informację o wysokości środków w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok dla poszczególnych sołectw z terenu gminy Olszewo-Borki.

Czytaj więcej...

Odbiór altan drewnianych

Dnia 29 października 2015r. dokonano odbioru prac związanych z budową altan drewnianych w msc. Białobrzeg Dalszy o wym. 625 x 480 cm i w msc. Żebry Wierzchlas o wym. wym. 800 x 500 cm w tym 300 cm tarasu. Inwestycja realizowana była w ramach środków funduszu sołeckiego. Wykonawcą była firma SPEC-DREW Aneta Kotowska z siedzibą w Łagiewnikach za cenę brutto 42.804,00 zł. 

Czytaj więcej...

Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw w msc. Działyń, Kordowo, Nożewo, Rataje

Dnia 11 września 2015r. dokonano odbioru prac związanych z realizacją zamówienia pn. „Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw w msc. Działyń, Kordowo, Nożewo, Rataje” realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok. Wykonawcą była firma „APIS” Jadwiga Oziębło z Jarosławia, całkowita wartość zamówienia brutto 32.527,35 zł.

Czytaj więcej...

Terminy zebrań wiejskich

Podaję do publiczne wiadomości terminy zebrań wiejskich organizowane celem podęciach uchwały w sprawie realizacji funduszu sołeckiego na 2016 rok. Zachęcam mieszkańców sołectw do czynnego udziału w zebraniach. W zebraniu wiejskim uczestniczyć mogą mieszkańcy danego sołectwa ujęci w rejestrze mieszkańców posiadający prawo pobytu stałego lub czasowego na terenie danego sołectwa.

Wysokość środków funduszu sołeckiego na 2016 rok

Na podstawie ustawy z dn. 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301) oraz w oparciu o  uchwałę Nr XLIII/251/14 Rady Gminy Olszewo – Borki z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, przekazuję informację o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2016 rok dla poszczególnych sołectw:

Czytaj więcej...

Odbiory - Fundusz Sołecki

Dnia 5 listopada br. odbył się odbiór zrealizowanych zadań w ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowanych na 2014 rok w msc. Grabnik, Nowa Wieś i Olszewo-Borki.

Czytaj więcej...

Fundusz sołecki na 2015 rok – informacje oraz niezbędne dokumenty

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) oraz uchwały Nr XLIII/251/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podaję informację o wysokości środków w ramach funduszu sołeckiego  na 2015 rok dla poszczególnych sołectw z terenu Gminy Olszewo-Borki.

Czytaj więcej...

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!