11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Wysokość środków funduszu sołeckiego na 2016 rok

Na podstawie ustawy z dn. 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301) oraz w oparciu o  uchwałę Nr XLIII/251/14 Rady Gminy Olszewo – Borki z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, przekazuję informację o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2016 rok dla poszczególnych sołectw:


tabela

Jednocześnie informuję, iż realizacja zadania możliwa będzie po uprzednim złożeniu wniosku przyjętego przez zebranie wiejskie danego sołectwa w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2015 roku.   Harmonogram zebrań wiejskich dla wszystkich sołectw zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie www.olszewo-borki.pl  

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!