11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Fundusz sołecki - podsumowanie zebrań

Informujemy, iż dn. 21 września 2018r. odbyły się ostatnie zebrania wiejskie celem wyboru przedsięwzięć do realizacji w ramach wyodrębnionych środków w budżecie gminy na 2019 rok – fundusz sołecki. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy odbyło się 38 zebrań, w których licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy Olszewo-Borki. Wskazanych zostało 55 zadań na łączną kwotę ponad 656 tys. zł.

Mieszkańcy wskazywali najważniejsze dla nich zadania tj. budowa oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie placów wiejskich i placów zabaw, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich a także poprawa stanu dróg gminnych, poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż monitoringu zewnętrznego.

Serdecznie dziękujemy sołtysom poszczególnych sołectw za organizację zebrań oraz mieszkańcom za aktywny udział.

Należy zwrócić uwagę, iż gmina Olszewo-Borki od 2012 roku realizuje zadania w ramach funduszu sołeckiego jako forma budżetu obywatelskiego. W każdym sołectwie na terenie gminy realizowane są najważniejsze zadania służące poprawie warunków życia mieszkańców.

W ciągu ostatnich 7 lat wydatkowaliśmy łącznie ponad 2,95 mln zł, w tym w kolejnych latach:

2012 r. – 331.962,43 zł w tym zwrot z budżetu państwa 99.588,73 zł;

2013 r. – 358.298,56 zł w tym zwrot z budżetu państwa 107.489,57 zł;

2014 r. – 363.980,54 zł w tym zwrot z budżetu państwa 137.708,40 zł;

2015 r. – 419.809,61 zł w tym zwrot z budżetu państwa 167.923,84 zł;

2016 r. – 436.401,23 zł w tym zwrot z budżetu państwa 155.594,73 zł;

2017 r. – 415.717,75 zł w tym zwrot z budżetu państwa 145.309,98 zł;

2018 r. – 628.408,98 zł - zadania w trakcie realizacji.

Wykaz zadań

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!