11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Fundusz sołecki - terminy zebrań wiejskich

Informuję o terminach zebrań wiejskich, zwołanych w związku z podjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2019 rok.


Najbliższe zebrania odbędą się:
16 sierpnia 2018r. – Żebry-Ostrowy II,
17 sierpnia 2018r. – Nowa Wieś, Żebry-Stara Wieś
20 sierpnia 2018r. – Działyń,
21 sierpnia 2018r. – Nakły,
22 sierpnia 2018r. – Zabiele Wielkie
23 sierpnia 2018r. – Stepna-Stara
24 sierpnia 2018r. – Kruki, Łazy
25 sierpnia 2018r. – Wyszel, Żebry-Wierzchlas
27 sierpnia 2018r. – Dobrołęka, Żebry-Żabin
28 sierpnia 2018r. – Grabnik
29 sierpnia 2018r. – Rżaniec
30 sierpnia 2018r. – Antonie, Grabówek
31 sierpnia 2018r. – Kordowo, Żerań Mały

Harmonogram wszystkich zebrań wiejskich

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w zebraniach wiejskich, to Państwo decydujecie na co zostaną przeznaczone środki w ramach funduszu sołeckiego. Wzór wniosku do funduszu sołeckiego na 2019 rok.

Jednocześnie przypominam, iż na podstawie par. 15 statutu poszczególnych sołectw:
1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.
2. Zebranie jest prawomocne o ile został dopełniony obowiązek zawiadomienia mieszkańców i gdy w Zebraniu wzięło udział co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano quorum, wówczas Zebranie zwoływane jest w tym samym dniu po upływie 60 minut od pierwotnego terminu Zebrania.
4. Zebranie, o którym mowa w ust. 3, jest prawomocne bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nim udział.

Porządek zebrania wiejskiego:

 1. Rozpoczęcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.
  a) Przedstawienie porządku obrad
  b) Przyjęcie porządku obrad
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  a) Zgłaszanie kandydatów
  b) Przeprowadzenie głosowania jawnego
 3. Wybór protokolanta.
  a) Zgłaszanie kandydatów
  b) Przeprowadzenie głosowania jawnego
 4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Gminy Olszewo-Borki w sprawie:

1) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Olszewo-Borki
a) Zapoznanie uczestników z projektem uchwały (treść uchwały dostępna niżej)
b) Dyskusja
c) Podjęcie uchwały – opinia pozytywna lub negatywna;

2) ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Olszewo-Borki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
a) Zapoznanie uczestników z projektem uchwały (treść uchwały dostępna niżej)
b) Dyskusja
c) Podjęcie uchwały – opinia pozytywna lub negatywna;

5. Wskazanie zadania do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego na 2019 rok.
a) Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.
b) Dyskusja.
c) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok

6. Sprawy różne.
7. Zakończenie zebrania

Projekty uchwał:

UCHWAŁA NR … Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia …… w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Olszewo-Borki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR … Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia …… w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Olszewo-Borki

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!