11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Fundusz sołecki - wykaz zadań

Zakończyły się zebrania wiejskie celem wyboru zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego - wyodrębnionych środków w budżecie gminy na 2018 rok. Mieszkańcy poszczególnych sołectw wskazali 58 zadań o łącznej wartości 628.408,90 zł. <<wykaz do pobrania>>

 
Zadania te obejmują zadania własne gminy, polegające m.in. na żwirowaniu dróg, budowie oświetlenia, wyposażeniu placów zabaw. Dziękujemy mieszkańcom gminy Olszewo-Borki za aktywny udział w zebraniach.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!