11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

KOMUNIKAT dla sołectwa RATAJE

Na wniosek Sołtysa sołectwa Rataje zwołane zostaje zebranie wiejskie celem zmiany zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok i podjęcie ponownej uchwały na 2018 rok. Zebranie odbędzie się w poniedziałek dn. 25 września 2017r. o godz. 19:30 w świetlicy wiejskiej w Ratajach.
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!