11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Termin opłat za gospodarowanie odpadami

Wójt Gminy Olszewo-Borki przypomina, że dnia 30 marca upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2020 roku. Wysokość opłaty za I kwartał należy wyliczyć sumując poprzednią stawkę (za miesiąc styczeń 2020 r.) i nową stawkę (za miesiące: luty oraz marzec).

Stawki dla wyliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych za I kwartał 2020 r. przedstawia tabela:

Przykładowe wyliczenie tej opłaty dla 3 osobowej rodziny zbierającej odpady w sposób selektywny, posiadającej kompostownik wygląda następująco:
44 zł (styczeń) + 60 zł (3 x 20 zł luty) + 60 zł (3 x 20 zł marzec) = 164 zł

Wyliczenia i uiszczenia opłaty kwartalnej należy dokonać samodzielnie w oparciu o złożoną deklarację i dane w niej zawarte. W przypadku złożenia deklaracji gmina nie wystawia decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z poszczególnych nieruchomości.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w czterech kwartalnych ratach płatnych każdego roku do dnia: 30 marca (za I kwartał), 30 czerwca (za II kwartał), 30 września (za III kwartał) i 30 grudnia (za IV kwartał) w kasie urzędu gminy lub na następujący rachunek bankowy: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, nr 61 8922 0009 0000 0361 2000 0500

Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można również dokonywać co miesiąc.

Jednocześnie przypominamy tym mieszkańcom, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o obowiązku jej złożenia w jak najszybszym możliwym terminie, w celu uniknięcia przewidzianych prawem kar finansowych.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!