11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Dobrostan zwierząt – dodatkowe płatności do krów

Urząd Gminy Olszewo-Borki oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołęka zaprasza na szkolenie „Dobrostan zwierząt – dodatkowe płatności do krów" 16.03.2020 r. godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki - sala konferencyjna na dole.

Dobrostan zwierząt: 15 marca start naboru wniosków

Od 15 marca 2020 r. rolnicy będą mogli ubiegać się w ARiMR o nowy rodzaj wsparcia finansowego z PROW 2014-2020. "Dobrostan zwierząt" to działanie przeznaczone dla hodowców krów i świń, które ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowo poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Wsparcie będą mogli otrzymać rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.

Roczne stawki pomocy wyniosą:

185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym),
595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach),
329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!