11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Zebranie wiejskie w msc. Olszewo-Borki

Sołtys wraz z Radą Sołecką serdecznie zaprasza Mieszkańców Sołectwa Olszewo-Borki na zebranie wiejskie w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na 2020 rok, które odbędzie się w budynku GOK w Olszewie-Borkach, ul. Władysława Broniewskiego 19 w dniu 10 września (wtorek) 2019r. o godz. 18.00.


Jeżeli w pierwszym terminie o godz. 18.00 nie będzie quorum : Termin drugi godz. 18.30 po której zebranie będzie mogło podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę mieszkańców przybyłych na zebranie.

Porządek Zebrania:
1. Rozpoczęcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.
a. Przedstawienie porządku obrad
b. Przyjęcie porządku obrad
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
a. Zgłaszanie kandydatów
b. Przeprowadzenie głosowania jawnego
3. Wybór protokolanta.
a. Zgłaszanie kandydatów
b. Przeprowadzenie głosowania jawnego
4. Wskazanie zadania do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.
a. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.
b. Dyskusja.
c. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie zebrania

Zawiadamiając o powyższym, proszę o liczne przybycie.

Z poważaniem
Sołtys
Ewa Rupińska

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!