11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Rada Gminy Olszewo – Borki już w pełnym składzie

Nowym radnym gminy Olszewo-Borki, wybranym w wyborach uzupełniających z 10 lutego 2019 r. został Zbigniew Grzejka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Anety Larent. Wybory zgodnie z zarządzeniem wojewody mazowieckiego odbyły się w okręgu wyborczym nr 12 , obejmującym miejscowości: Białobrzeg Dalszy, Chojniki, Wyszel i Przystań.

Uprawnionych do głosowania było 466 osób, w wyborach wzięło udział 138 wyborców, oddano 135 ważnych głosów.

Poszczególni kandydaci otrzymali następujące poparcie:

1) Jędrzejczyk Karol, zgłoszony przez KWW Gmina bez podziałów, Lista nr 1 – 44 głosy

2) Grzejka Zbigniew, zgłoszony przez KWW Anety Larent , Lista nr 2 – 91 głosów

Formalne objęcie mandatu przez nowo wybranego radnego nastąpi po złożeniu ślubowania na Sesji Rady Gminy.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!