• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  13 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Dworek w Przystani

Wójt Gminy Olszewo-Borki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków dotyczących uczestnictwa w projekcie ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Olszewo-Borki".

Rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy. Łączna wartość projektu to kwota blisko 1 000 000,00 złotych z czego 80% pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Według założeń dofinansowana zostanie budowa 100 przydomowych oczyszczalni, wartość dofinansowania to 80% wartości instalacji.

Regulamin udzielenia dotacji określa Uchwała nr XXXVI/221/21 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Olszewo-Borki”. 

oczyszczalnia-752x440.jpeg

Wnioski można składać w terminie od 2 sierpnia do 16 sierpnia 2021 roku. 

Według założeń wsparcie kierowane jest do mieszkańców gminy Olszewo-Borki zameldowanych na pobyt stały, posiadających budynek oddany do użytku na terenie gminy (dopuszcza się budynki, które zostaną oddane do użytkowania do końca 2022 roku).  Nieruchomość musi być położona poza obszarami skanalizowanymi, bądź planowanymi do skanalizowania do końca 2022 roku. Uczestnik nie może posiadać żadnych zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wobec Gminy Olszewo-Borki na dzień składania deklaracji. 

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania dofinansowań dostępne w regulaminie. 

Wypełnioną i podpisaną deklarację wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi prawo do dysponowania nieruchomością należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki lub za pomocą kuriera lub usług pocztowych, przy czym deklaracja nie może wpłynąć do Gminy po zakończeniu terminu naboru Uczestników tj. 16 sierpnia 2021 roku. 

Rozpatrzenia wniosków dokona powołana przez Wójta komisja. Zadanie będzie realizowane w 2 etapach: W roku 2021 zostanie wykonana dokumentacja projektowa, zaś w 2022 roku budowane będą instalacje. 

Za całość procesu odpowiadać będzie Urząd Gminy w Olszewie-Borkach. 

Osoba kontaktowa: Radosław Murzyn tel. 29 761 31 07 wew. 124.

Pliki do pobrania:

1. PDFdeklaracja uczestnictwa.pdf (50,43KB)

2. PDFregulamin uczestnictwa w projekcie.pdf (62,14KB)

Przewiń do góry