Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program "Czyste Powietrze"

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach przypomina o funkcjonowaniu punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Priorytetowego Programu "Czyste Powietrze". W punkcie mieszkańcy mogą uzyskać informacje dotyczące programu oraz złożyć wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie nastąpi jego rozpatrzenie (ocena merytoryczna).

Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Olszewo-Borki, czynny jest w każdy czwartek. W celu umówienia spotkania i otrzymania pomocy przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze prosimy o zgłaszanie się pod numerem telefonu 453 067 207 lub 29 761 31 07 wew. 120.

,,Czyste Powietrze” to program dotacyjny, którego celem jest wsparcie finansowe mieszkańców w ociepleniu ich domów jednorodzinnych i wymianie ogrzewania. Dzięki tym inwestycjom zmniejsza się zużycie energii oraz koszty ogrzewania. Program umożliwia termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz zlikwidowanie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe będących główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Dofinansowanie można uzyskać na wymianę m.in. okien i drzwi, ocieplenie ścian i dachu, nowe źródło ciepła oraz inne niezbędne prace.

Co wnioskodawca powinien przygotować przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

 • Telefon kontaktowy, Adres e-mail,
 • Dane osobowe, Pesel, również współmałżonka,
 • Informację o budynku: adres, numer działki, powierzchnia całkowita budynku, rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy budynku,
 • Powierzchnia prowadzonej działalności gospodarczej w budynku (jeśli dotyczy),
 • Numer księgi wieczystej (w formacie AA0A/00000000/0 gdzie A to litera a 0 to cyfra),
 • Kwotę dochodu rocznego stanowiącego podstawę obliczania podatku z rozliczenia PIT (jeśli dotyczy),
 • Liczbę hektarów przeliczeniowych (użytki rolne) własnych i dzierżawionych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy)
 • Dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku). 
 • Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (jeśli dotyczy),
 • Umowę/y z wykonawcą/mi (jeśli wnioskuję się o dotację z prefinansowaniem.

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gminy Olszewo-Borki – stan na dzień 31.03.2024 r.

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 505
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 245
 • kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy: 7 475 352,84 zł.

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” pod adresem: czystepowietrze.gov.pl

 

Brak opisu obrazka