• Dzisiaj jest:
  środa,
  01 grudnia 2021
 • Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  0 °C
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Figurka Chrystusa w Przystani

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach uprzejmie informuje o otwarciu punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Priorytetowego Programu "Czyste Powietrze". W punkcie  mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje dotyczące programu oraz złożyć wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie nastąpi jego rozpatrzenie (ocena merytoryczna).

Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Olszewo-Borki,  czynny jest w każdy czwartek od godziny 7:00-17:00. W celu umówienia spotkania i otrzymania pomocy przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze prosimy o zgłaszanie się pod numerem telefonu 519 676 931 lub 29 761 31 07 wew. 120.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie można uzyskać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Przed spotkaniem należy upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie dane oraz załączniki wymagane do kompletnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

Co wnioskodawca powinien przygotować przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

 • Założyć konto na portalu Beneficjenta,
 • Telefon kontaktowy, Adres e-mail
 • Dane osobowe, Pesel, również współmałżonka,
 • Numer rachunku bankowego,
 • Informację o budynku: adres, numer działki, powierzchnia całkowita budynku, rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy budynku,
 • Powierzchnia prowadzonej działalności gospodarczej (jeśli dotyczy),
 • Numer księgi wieczystej (w formacie AA0A/00000000/0 gdzie A to litera a 0 to cyfra),
 • Informację o powierzchni przegród, stropu, stolarki okiennej,  stolarki drzwiowej (jeśli dotyczy),
 • Kwotę dochodu rocznego stanowiącego podstawę obliczania podatku z rozliczania PIT (jeśli dotyczy),
 • Liczbę hektarów przeliczeniowych (użytki rolne) własnych i dzierżawionych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy)
 • Dokument potwierdzający własność (w przypadku, gdy nie została założona księga wieczysta),
 • Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (jeśli dotyczy). Zaświadczenie jest niezbędnym dokumentem do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania, które wydawane jest przez GOPS.

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze”:

Program Czyste Powietrze – STOP Smog


https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja 

Przewiń do góry