• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  18 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Przystań

30 czerwca w budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki. 
Najważniejszymi punktami obrad było udzielenie Wójt Anecie Katarzynie Larent absolutorium i wotum zaufania. To coroczna procedura, która obejmuje wszystkie samorządy.

Wójt przedstawiła radnym raport o stanie gminy Olszewo-Borki za 2020 rok, prezentacja była wstępem do debaty nad tym dokumentem. Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Rada Gminy udzieliła wotum zaufania 10 głosami ,,za”, przy 4 głosach ,,przeciw’’ i 1 wstrzymującym się.

Szczególnie ważnym punktem obrad XXXVI sesji było podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok i udzielania Wójt absolutorium. W tym przypadku radni byli jednomyślni, 15 radnych głosowało ,,za” udzieleniem absolutorium.

 

Ponadto podczas obrad podjęty zostały następujące uchwały: 
- w sprawie zmian uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2021-2037;
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok;
- w sprawie ustalenia regulaminu w projekcie ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Olszewo-Borki;
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie miejscowości Dobrołęka;
- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu;
- określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
- w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
- w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszewo-Borki.

Przewiń do góry