• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  poniedziałek,
  24 czerwca 2024
 • Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  15 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Dworek w Przystani

Wójt Gminy Olszewo-Borki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków dotyczących uczestnictwa w projekcie ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki".

Rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy. Łączna wartość projektu to kwota blisko 2 100 000,00 zł  z czego 1 995 000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu ,,Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Według założeń dofinansowana zostanie budowa 130 przydomowych oczyszczalni, wartość dofinansowania to 80% kosztów instalacji.

Regulamin udzielenia dotacji określa Uchwała nr II/9/2024 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki".

Wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni można składać w terminie od 22.05.2024 r. do 29.05.2024 r. Wzór deklaracji jest dostępny na Biurze Podawczym Urzędu Gminy bądź na stronie internetowej Urzędu.

Według założeń Regulaminu wsparcie kierowane jest do mieszkańców gminy Olszewo-Borki zameldowanych na pobyt stały, posiadających budynek oddany do użytku na terenie gminy (dopuszcza się budynki, które zostaną oddane do użytkowania do końca 2024 roku). Uczestnik nie może posiadać żadnych zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wobec Gminy Olszewo-Borki na dzień składania deklaracji. 

Wypełnioną i podpisaną deklarację wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi prawo do dysponowania nieruchomością należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki lub za pomocą kuriera lub usług pocztowych, przy czym deklaracja nie może wpłynąć do Gminy po zakończeniu terminu naboru Uczestników tj. 29.05.2024 r.

 Oceny wniosków dokona powołana przez Wójta komisja gminna na podstawie uchwalonego przez Radę Gminy Regulaminu.

Osoba kontaktowa: Milena Puścian tel. 503 154 630

Lista wniosków zakwalifikowanych zostanie ogłoszona do dnia 07.06.2024 r. 

Pliki do pobrania:

1. deklaracja uczestnictwa - PDFDeklaracja.pdf (1,39MB)
2. regulamin uczestnictwa w projekcie - PDFRegulamin - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (1,96MB)

Przewiń do góry