• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  20 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach

Zgonie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach odbędzie się sesja inauguracyjna, podczas której nastąpi uroczyste ślubowanie radnych Rady Gminy oraz wójta Gminy Olszewo-Borki, wybranych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego. 

Porządek I sesji Rady Gminy w Olszewie-Borkach:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Gminy Olszewo-Borki. 
3.    Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Olszewo-Borki. 
4.    Złożenie ślubowania przez Radnych Gminy Olszewo-Borki. 
5.    Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy – Krzysztofa Gralę. 
6.    Przyjęcie porządku obrad. 
7.    Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Olszewo-Borki:
        1)    Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
        2)    Zgłaszanie kandydatów na funkcje Przewodniczącego Rady Gminy Olszewo-Borki;
        3)    Prezentacja kandydatów; 
        4)    Przeprowadzenie tajnego głosowania;
        5)    Przedstawienie uchwały stanowiącej wybór.
8.    Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Olszewo-Borki prowadzenia obrad sesji od Radnego Seniora. 
9.    Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Olszewo-Borki. 
        1)    Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
        2)    Zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Gminy Olszewo-Borki;
        3)    Prezentacja kandydatów; 
        4)    Przeprowadzenie tajnego głosowania;
        5)    Przedstawienie uchwały stanowiącej wybór.
10.    Sprawozdanie Wójta Gminy poprzedniej kadencji o stanie Gminy. 
11.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
12.    Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Olszewo-Borki. 
 

Przewiń do góry