• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  18 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Dworek w Przystani

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami:

 • Załącznikiem nr 1: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego,
 • Załącznikiem nr 2: Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego,
 • Załącznikiem nr 3: Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego,
 • Załącznikiem nr 4: Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030,
 • Załącznikiem nr 5: Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów. 

Wersje elektroniczne dokumentów oraz wszelkie informacje o projekcie dostępne są:

 1. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego mazovia.pl w dziale: Załatw sprawę/Ekologia i środowisko/Odpady/Plany gospodarki odpadami - aktualizacje
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej bip.mazovia.pl.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat projektu dokumentu. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i inne organy administracji państwowej, organizacje pozarządowe oraz środowiska akademickie.

W celu zebrania głosów i najbardziej aktualnych opinii, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM stworzył formularz, w którym należy zamieścić uwagi i wnioski do projektu, a następnie przekazać do Urzędu w jeden z niżej opisanych sposobów:

 • drogą elektroniczną na adres: pgowm2030@mazovia.pl (wersja edytowalna oraz wersja z podpisem elektronicznym)
 • na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /umwm/SkrytkaESP
 • drogą listowną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa
 • ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski należy przesłać w dniach od 12 kwietnia 2024 r. do 10 maja 2024 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub  wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pliki do pobrania: 

1. Formularz uwag do projektu Planu gospodarki odpadami dla woj. mazowieckiego 2030: XLSXKopia formularz_uwag_do_projektu_pgo_wm_2030_2024_na_strone1.xlsx (17,96KB)

Przewiń do góry