• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  poniedziałek,
  24 czerwca 2024
 • Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  16 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Figurka Chrystusa w Przystani

1. Budowa przydomowych oczyszczali ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 800 000,00 złotych;
2. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji na terenie gminy Olszewo-Borki. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 000 000,00 złotych;
3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000,00 złotych;
4. Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przystań. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 418 769,90 złotych oraz z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 800 898,00 złotych;
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostowo. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 383 242,09 złotych;
6. Przebudowa i rozbudowa ul. Kościelnej w miejscowości Nowa Wieś. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 złotych;
7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (nr ewid. dz. 391) w miejscowości Przystań. Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 35 000,00 złotych;
8. Remont zabytkowego dworku w Przystani. Dofinansowanie z Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 100 000,00 złotych, Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000,00 złotych oraz Powiatu Ostrołęckiego w kwocie 25 000,00 złotych;
9. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Olszewo-Borki w 2020r. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 85 921,23 złotych;
10. Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Olszewo-Borki. Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie  97 000,00 złotych;
11. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijarki balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 60 959,33 złotych;
12. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 68 028,84 złotych;
13. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej . Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 103 541,14 złotych;
14. Wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 150 000,00 złotych;
15. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry-Wierzchlas. Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000,00 złotych;
16. Wymiana istniejących lamp oświetlenia ulicznego oraz dowieszenie lamp LED w miejscowości Żebry-Stara Wieś.  Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000,00 złotych;
17. Remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Rżaniec. Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000,00 złotych;
18. Budowa ogrodzenia działki nr 174 w miejscowości Wyszel.  Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000,00 złotych;
19. Ułożenie kostki brukowej przed wejściem do remizy OSP w miejscowości Żerań Mały. Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000,00 złotych;
20. Zakup aktywnej tablicy dla SP w miejscowościach Grabówek i Przystań. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 28 000,00 złotych; 
21. Dotacja celowa ,,Senior+”. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 88 136,00 złotych;
22. Dotacja celowa ,,Wspieraj seniora”. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 18 909,00 złotych.

 

Suma: 7 529 753,65 złotych

Przewiń do góry