• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  10 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach

images.png

1. Przebudowa dróg w miejscowościach Zabrodzie, Kruki ul. Sikorskiego i Pisarki. Dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 271 768,00 złotych;

2. Przebudowa ul. Marsowej w miejscowości Zabrodzie. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 458 167,00 złotych;

3. Przebudowa ul. Malczewskiego, Kossaka, Witkiewicza w miejscowości Olszewo-Borki. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 179 281,00 złotych;

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry-Perosy (na odcinku 2,5 km) i remont ul. Królewskiej w miejscowości Kordowo - Dofinansowanie z Rządowego Programu Usuwania Klęsk Żywiołowych w kwocie - 1 533 309,00 złotych; 

5. Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Białobrzeg Bliższy, Żebry-Stara Wieś. Dofinansowanie  rządowe z Ministerstwa Sportu i Turystki w kwocie 74 374,00 złotych;

6. Realizacja zadania pn. ,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszewo-Borki w 2019r." . Dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 71 000,00 złotych; 

7. Utworzenie nowoczesnej pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach. Dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 47 500,00 złotych;

8. Remont zabytkowego dworku w Przystani. Dofinasowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 490 216,00 złotych, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 250 000,00 złotych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 50 000,00 złotych;

9. Zakup samochodu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu Wielkim. Dofinansowanie z Starostwa Powiatu Ostrołęckiego w kwocie 100 000,00 złotych; 

10. Zakup samochodu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi. Dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 190 000,00 złotych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 163 000,00 złotych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 77 000,00 złotych, Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000,00 złotych, Starostwa Powiatowego w kwocie 112 410,00 złotych oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 25 000,00 złotych;

11. Zagospodarowanie palcu wiejskiego w miejscowości Stepna Stara. Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000,00 złotych; 

12. Zagospodarowanie placu wiejskiego z przeznaczeniem na boisko do piłki nożnej w miejscowości Chojniki. Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie 3 000,00 złotych; 

13. Budowa altany na placu przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000,00 złotych; 

14. Doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń dla dzieci w miejscowości Grabnik. Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000,00 złotych; 

15. Zakup kontenera użytkowego dla mieszkańców z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Białobrzeg Dalszy. Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000,00 złotych; 

16. Realizacja zadania pn. ,,Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w gminie Olszewo-Borki. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4 678 298,40 złotych. 

17. „Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki”, realizowanego w ramach Priorytetu II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 642 029,50 zł, całkowita wartość projektu 808 686,87 zł.

 

Suma: 11 914 323,40 złotych

Przewiń do góry