• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  10 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Figurka Chrystusa w Przystani

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach informuje, że w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, rozpoczyna kwalifikację osób uprawnionych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu FEPŻ.
Pomoc żywnościowa będzie przekazywana osobom i rodzinom  najbardziej potrzebującym, spełniającym przynajmniej jedną z przesłanek trudnej sytuacji życiowej,   o których mowa w art. 7 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

•    dla osoby samotnie gospodarującej   -  2 056,40 zł,
•    dla osoby w rodzinie  -  1 590,00 zł.

Warunkiem skorzystania z pomocy żywnościowej jest otrzymanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie - Borkach, które wydawane jest na podstawie złożonego oświadczenia o posiadanych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania zobowiązane są do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadany dochód  wszystkich członków rodziny bez względu na tytuł i źródło ich uzyskani (tj. np. zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za miesiąc luty 2024 r. pełnoletnich członków rodziny, odcinek renty/emerytury za miesiąc luty 2024r., nakaz podatkowy za 2024r., dowód opłaty składek zdrowotnych do KRUS za ostatni kwartał, zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, itp).

Kwalifikacja i wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej będzie prowadzona jest przez pracowników socjalnych do dnia 29.03.2024 od poniedziałku do piątku, w godz.  08.00 – 16.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach,  ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu i miejsca wydawania artykułów żywnościowych zostaną podane zainteresowanym osobom w późniejszym terminie.

Obraz1.jpeg

Przewiń do góry