• Dzisiaj jest:
  sobota,
  21 maja 2022
 • Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  17 °C
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Figurka Chrystusa w Przystani

Informacje dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynoszą:

 • 24,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 20,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku.

W związku z ustawowym obowiązkiem segregacji odpadów wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do ich segregacji. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując stawkę opłaty podwyższonej, tj. 48,00 zł za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiany związane z liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość tj. zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dzieci, zgony osób itp.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w czterech kwartalnych ratach płatnych każdego roku do dnia: 30 marca (za I kwartał), 30 czerwca (za II kwartał), 30 września (za III kwartał) i 30 grudnia (za IV kwartał) w kasie urzędu gminy lub na następujący rachunek bankowy: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, nr 61 8922 0009 0000 0361 2000 0500
Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można również dokonywać co miesiąc.

Wysokość opłaty winna być zgodna ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, pokój nr 15 oraz pod numerami telefonów: 29 761 31 07 w. 120, 519 676 931.

Pliki do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- PDFDEKLARACJA ODPADY.pdf

Zasady segregacji odpadów - PDFZASADY SEGREGACJI ODPADÓW.pdf

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY OLSZEWO-BORKI W OKRESIE MARZEC - CZERWIEC 2022 R.

Pliki z do pobrania:

Antonie, Siarki, Zabrodzie: PDFAntonie, Siarki, Zabrodzie.pdf

Białobrzeg Bliższy, Białobrzeg Dalszy: PDFBiałobrzeg Bliższy, Białobrzeg Dalszy.pdf

Chojniki, Grabówek, Mostówek, Wyszel, Przystań, Rataje: PDFChojniki, Grabówek, Mostówek, Wyszel, Przystań, Rataje.pdf

Dobrołęka, Grądzik, Kordowo, Nożewo, Żerań Duży, Żerań Mały: PDFDobrołęka, Grądzik, Kordowo, Nożewo, Żerań Duży, Żerań Mały.pdf

Drężewo: PDFDrężewo.pdf

Działyń, Skrzypek, Stepna Stara, Stepna-Michałki, Żebry-Ostrowy, Żebry-Perosy, Żebry-Sławki, Żebry-Stara Wieś, Żebry-Wierzchlas, Żebry-Żabin: PDFDziałyń, Skrzypek, Stepna Stara, Stepna-Michałki, Żebry-Ostrowy, Żebry-Perosy, Żebry-Sławki, Żebry-Stara Wieś, Żebry-Wierzchlas, Żebry-Żabin.pdf

Grabnik, Nowa Wieś, Żebry-Chudek: PDFGrabnik, Żebry-Chudek.pdf

Grabowo: PDFGrabowo.pdf

Kruki: PDFKruki.pdf

Łazy: PDFŁazy.pdf

Mostowo: PDFMostowo.pdf

Nakły: PDFNakły.pdf

Olszewo-Borki: PDFOlszewo-Borki.pdf

Rżaniec: PDFRżaniec.pdf

Zabiele Piliki, Zabiele Wielkie: PDFZabiele-Piliki, Zabiele Wielkie.pdf

 

Przewiń do góry