• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  piątek,
  12 lipca 2024
 • Imieniny: Brunona, Jana, Wery
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  30 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Dworek w Przystani

Informacje dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynoszą:

 • 24,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 20,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku.

W związku z ustawowym obowiązkiem segregacji odpadów wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do ich segregacji. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując stawkę opłaty podwyższonej, tj. 48,00 zł za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiany związane z liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość tj. zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dzieci, zgony osób itp.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w czterech kwartalnych ratach płatnych każdego roku do dnia: 30 marca (za I kwartał), 30 czerwca (za II kwartał), 30 września (za III kwartał) i 30 grudnia (za IV kwartał) w kasie urzędu gminy lub na następujący rachunek bankowy: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, nr 61 8922 0009 0000 0361 2000 0500
Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można również dokonywać co miesiąc.

Wysokość opłaty winna być zgodna ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, pokój nr 15 oraz pod numerami telefonów: 29 761 31 07 w. 120, 519 676 931.

Pliki do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- PDFDEKLARACJA ODPADY.pdf (253,93KB)

Zasady segregacji odpadów - PDFZASADY SEGREGACJI ODPADÓW.pdf (125,46KB)

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY OLSZEWO-BORKI  2023 R.

Pliki z do pobrania:

Antonie, Zabrodzie, Kruki, Łazy, Siarki: PDFAntonie Zabrodzie Kruki Łazy Siarki.pdf (54,36KB)

Chojniki, Grabówek, Mostówek, Wyszel, Przystań, Rataje, Białobrzeg Bliższy, Białobrzeg Dalszy: PDFChojniki Grabówek Mostówek Wyszel Przystań Rataje Białobrzeg Bliższy Białobrzeg Dalszy.pdf (54,79KB)

Dobrołęka, Działyń, Grądzik, Kordowo, Nożewo, Skrzypek, Stepna Stara, Stepna-Michałki:PDFDobrołęka Działyń Grądzik Kordowo Nożewo Skrzypek Stepna Stara Stepna-Michałki.pdf (54,84KB)

Drężewo: PDFDrężewo.pdf (54,12KB)

Grabnik, Żebry-Chudek: PDFGrabnik Żebry-Chudek.pdf (54,54KB)

Grabowo: PDFGrabowo.pdf (54,00KB)

Mostowo: PDFMostowo.pdf (53,98KB)

Nakły: PDFNakły.pdf (54,41KB)

Nowa Wieś: PDFNowa Wieś.pdf (54,00KB)

Olszewo-Borki: PDFOlszewo-Borki.pdf (54,32KB)

Rżaniec: PDFRżaniec.pdf (54,09KB)

Zabiele Piliki, Zabiele Wielkie: PDFZabiele-Piliki Zabiele Wielkie.pdf (54,34KB)

Żebry-Ostrowy, Żebry-Perosy, Żebry-Sławki, Żebry-Stara Wieś, Żebry-Wierzchlas, Żebry-Żabin, Żerań Duży, Żerań Mały: PDFŻebry-Ostrowy Żebry-Wierzchlas Żebry-Perosy Żebry-Sławki Żebry-Stara Wieś Żebry-Żabin Żerań Duży Żerań Mały.pdf (54,86KB)

 

Przewiń do góry