• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  czwartek,
  18 kwietnia 2024
 • Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  5 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Dworek w Przystani

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach rozpocznie przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku osłonowego niezwłocznie po ogłoszeniu rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska określające wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego na rok 2024.

W związku z tym prosimy o nieskładanie wniosków na nieaktualnych drukach.

Komu przysługują dodatki?
Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe (dochody za rok 2022) o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.

•    1 500,00 zł  na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym,
•    2 100,00 zł na osobę w gospodarstwie domowym jednoosobowym.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. można składać w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne jest spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.
Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, będzie dostępny na stronie internetowej GOPS niezwłocznie po wejściu w życie stosownego rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

Kiedy wypłata dodatku?

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wysokość dodatku osłonowego

1.    228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego.
2.    343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób.
3.    486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób.
4.    657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy

(głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków)

1.    286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego.
2.    429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób.
3.    607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób.
4.    822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Komu przysługuje podwyższony dodatek osłonowy?

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem (także mieszkańców bloków, gdy kotłownia była na węgiel).
Wzór na obliczenie dodatku osłonowego
Dla wniosków złożonych od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. z wypłatą do 30 czerwca 2024 r. wygląda następująco:
wartość dodatku osłonowego z 2022 r. + kwota waloryzacji x 14,4%
____________________________________________________________________
2
Dzielimy przez 2, ponieważ — jak wspomniano — dodatek na rok 2024 wynosi 50% dodatku osłonowego z 2022 r.

Pliki do pobrania: 

1. Wniosek o dodatek osłonowy: PDFwniosek-dodatek-oslonowy.pdf (382,15KB)

2. Klauzula RODO: PDFklauzula-informacyjna.pdf (66,43KB)

Przewiń do góry