• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  24 lutego 2024
 • Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  8 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Dworek w Przystani

Wójt Gminy Olszewo-Borki Aneta Katarzyna Larent informuje, iż w związku z utworzeniem Klubu „Senior +” w Nowej Wsi przy ulicy Leśnej 2A, 07-416 Olszewo-Borki prowadzona jest rekrutacja uczestników do Klubu „Senior +” w Nowej Wsi. 

Rekrutacja do Klubu „Senior +” w Nowej Wsi ma charakter otwarty i dobrowolny. Uczestnikami Klubu „Senior +” mogą być:
- osoby będące mieszkańcami gminy Olszewo-Borki;
- osoby w wieku powyżej 60 roku życia;
- osoby nieaktywne zawodowo.

Przedmiotem działania Klubu „Senior +” w Nowej Wsi jest zapewnienie wsparcia osobom powyżej 60 roku życia poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Klub „Senior +” w Nowej Wsi będzie funkcjonował przez cały rok w ilości 20 godzin tygodniowo. 

Do podstawowych działań  Klubu „Senior +” w Nowej Wsi w szczególności należy:
- wspieranie osób po 60 roku życia w zakresie terapii zajęciowej oraz oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej w tym aktywności ruchowej;
- współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi w organizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz osób starszych oraz w tworzeniu programów wspomagania seniorów;
- powoływanie i prowadzenie własnych grup senioralnych;
- wykonywanie innych przedsięwzięć w zakresie wsparcia osób starszych.
Klub „Senior +” z siedzibą w Nowej Wsi realizować będzie zadania wynikające z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, edycja w 2023 r. 

 Procedurę rekrutacji rozpoczyna złożenie następujących dokumentów:
1. Deklaracja uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Nowej Wsi
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach ruchowych i sportowo – rekreacyjnych, jeżeli seniorka/senior chce w nich uczestniczyć.

Zgłoszenia wraz z pełną dokumentacją należy dokonać w  Klubie „Senior +” w Nowej Wsi przy ulicy Leśnej 2A, 07-416 Olszewo-Borki.

Pliki do pobrania:

1. Deklaracja udziału w zajęciach w Klubie ,,Senior +" w Nowej Wsi - PDFDeklaracja Udziału.pdf (170,00KB)

2. Klauzula informacyjna - PDFKlauzula informacyjna - Klub Senior.pdf (107,55KB)

Przewiń do góry