• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  24 lutego 2024
 • Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  7 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Dworek w Przystani

Informujemy, że w dn. 22.12.2023 r. Komisarz Wyborczy I w Ostrołęce, postanowieniem nr 160/2023 dokonał nowego podziału okręgów wyborczych Gminy Olszewo-Borki. Zmienia ono w części dotychczas obowiązujący podział i tworzy nowe okręgi w wyborach do Rady Gminy Olszewo-Borki. Na etapie konsultacji Wójt Gminy Olszewo-Borki wyraził swój sprzeciw wobec takiego podziału, który nie zawiera żadnego uzasadnienia faktycznego i wprowadza niezrozumiałe zmiany w obowiązującym dotychczas podziale na okręgi wyborcze.

Obecnie zgodnie z Kodeksem Wyborczym to Radzie Gminy Olszewo-Borki, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce I.

Termin wniesienia stosownej skargi w związku z okresem świątecznym upływa w dn. 27.12.2023 r.

W załączeniu:

Postanowienie nr 33/2023 Komisarza Wyborczego z dn. 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Olszewo-Borki do stanu faktycznego (obowiązujące wcześniej).

https://ostroleka.kbw.gov.pl/uploaded_files/1685673364_19-olszewo-borki-okreg-33.pdf

Postanowienie nr 160/2023 nr 160/2023 Komisarza Wyborczego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Olszewo-Borki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (nowe).

https://ostroleka.kbw.gov.pl/uploaded_files/1703294663_160-olszewo-borki-postanowienie-komisarza-o-okregach-wyborczych-aktualizacja-nie-spelnia-wymogow-byla-uchwala-rady-141509.pdf

Adres strony Delegatury Krajowego Biura Wyborczego:

https://ostroleka.kbw.gov.pl/aktualnosci/postanowienia

Przewiń do góry