• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  wtorek,
  05 grudnia 2023
 • Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  -8 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Dworek w Przystani z lotu ptaka

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 20 października 2023 r. do 2 listopada 2023 r. przy czym decyduje data wpływu.

Opinie i uwagi do projektu należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78/2023 z dnia 20 października 2023 r.

 • osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki (liczy się data wpływu do urzędu) 
 • drogą elektroniczną na adres e-mail wioleta.tyszka@olszewo-borki.pl lub w terminie do dnia do 02 listopada 2023 r.

Pliki do pobrania:

1. DOCXFormularz konsultacyjny 2024-1 1.docx (16,09KB)

2. PDFFormularz konsultacyjny 2024-1 1.pdf (152,14KB)

Przewiń do góry