• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  wtorek,
  05 grudnia 2023
 • Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  -8 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym informujemy, iż rozpoczęła się na terenie gminy kontrola mająca na celu zweryfikowanie posiadania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także częstotliwości i sposobu ich opróżniania.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Olszewo-Borki o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach do dnia 30 września 2023 r.

W celu usprawnienia i ułatwienia mieszkańcom możliwości przekazania danych, prosimy wypełnione i podpisane zgłoszenia wraz z załącznikami złożyć w zamkniętych kopertach do sołtysa miejscowości do dnia 30 września 2023 roku.
Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druk zgłoszenia jest do pobrania:
•    w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach;
•    w poniższym artykule w sekcji Materiały;
Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:
•    Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach – biuro podawcze, lub
•    pocztą na adres: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach,  ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, lub
•    Elektroniczna Skrzynka Podawcza: epuap.gov.pl (ePUAP: /1415092/skrytka) Sprawa: Pismo ogólne podpisane profilem zaufanym lub 
•    do sołtysa miejscowości.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Na terenie naszej gminy takie usługi świadczy Zakład Gospodarki Komunalnej.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Pliki do pobrania:

1. Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych: DOCXZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH-1.docx (22,37KB)

Przewiń do góry