• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  poniedziałek,
  24 czerwca 2024
 • Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  15 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Przystań

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

20230824_082946.jpeg

Gmina Olszewo-Borki realizuje projekt pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Nowej Wsi” dofinansowany ze środków NFOŚiGW w ramach którego: 

1) Wybudowano nawierzchnię wewnętrznego placu manewrowego z miejscami postojowymi oraz miejscem na pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych powstałych w toku bieżącego użytkowania obiektu – o nawierzchni z kostki betonowej. Na terenie posesji wykonano 4 miejsca postojowe, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.
- Wybudowano boksy magazynowe dla poszczególnych rodzajów odpadów zbieranych w ramach PSZOK -  wiata o konstrukcji stalowej, ściany zewnętrzne oraz podział na 6 boksów, powierzchnia zabudowy 148,83 m2.
- Wybudowano wiaty na kontenery do gromadzenia odpadów niebezpiecznych, z punktem napraw 
i przyjmowania używanych rzeczy w tym elektro sprzętu - wiata o konstrukcji stalowej z podziałem na 2 boksy, powierzchnia zabudowy 52,77 m2.
- Wybudowano wiaty z belownicą służącą do prasowania posegregowanych odpadów w bele – powierzchnia zabudowy 110,85 m2.
-Wybudowano wiaty z boksami na sprzęt obsługujący PSZOK oraz do magazynowania bel sprasowanych odpadów przed ich wywiezieniem-z podziałem na 4 boksy, powierzchnia zabudowy 145,72 m2.

2) Wykonano ogrodzenie: ogrodzenie panelowe terenu z rozsuwaną bramą wjazdową wysokość min. 1,8 m, długość ogrodzenia ok 190 mb. Ogrodzenie wykonane z elementów zgrzewanych ocynkowanych osadzonych na słupkach stalowych o wysokości ogrodzenia 1,80m. Słupki ogrodzenia 40x60x2,5mm wykonano z rury stalowej ocynkowanej. Słupki narożne (końcowe) i pośrednie zabezpieczono u góry kapturkiem z tworzywa sztucznego, słupki o długości całkowitej 3,0m. Słupki bramy 120x120x6mm, obramowanie bram 60x60x3mm, słupki furtki 80x80x6mm, wszystkie elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane, malowane proszkowo na kolor zielony. Fundamenty słupków wykonano z betonu C20/25, o wymiarach  0,25x0,80m.

3) Wykonano zagospodarowanie terenów zieleni – nasadzono zieleń izolacyjną wzdłuż granic działki jako zieleń urządzona wykonano siew trawników dywanowych (na min. 15 cm warstwie humusu); Jako zieleń izolacyjną wykonano żywopłot z krzewów iglastych – np. nasadzenia żywotników zachodnich co ok. 0,7 m x 170 szt.

4) Wybudowano zbiorniki retencyjne: 2 sztuki o poj. 8,0 m3

5) Wyposażono: 
-  zespół 3 kontenerów z obudową z płyt warstwowych:
a) Biurowy – ze stanowiskiem kontroli przyjęć i wywozu odpadów oraz zapleczem socjalnym,

b) Socjalny – z pomieszczeniem jadalni dla pracowników,
c) Higieniczno-sanitarny z pomieszczeniem szatni oraz WC i natrysku.
Zamontowano wagę samochodową najazdową o ładowności 50 Mg – zamontowano również płytę pomostu betonową, prefabrykowaną przeznaczoną do ciężkich warunków pracy.

6) Wykonano roboty elektryczne: 
Wykonano instalacje elektryczne – zasilania zaplecza socjalnego oraz oświetlenia placu - wszystkie oprawy ze źródłami LED 230V AC.

7) Wykonano monitoring wizyjny - wybudowano sieć monitoringu wizyjnego – 12 kamer do monitoringu, w tym:
a)  kamerę TVU zewnętrzną - Typ 1 do monitoringu terenu NVIP-8H- 6522M/F – 10 sztuk,
b) montaż elementów systemu telewizji użytkowej – kamera TVU wewnętrzna - Typ 2 do monitoringu wewnętrznego NVIP-5VE-6202M – 2 sztuki,
c) montaż elementów systemu telewizji użytkowej  - 3 sztuki, 
d) montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych – 11 kompletów.

8) Prace sanitarne objęły: 
-Budowę instalacji kanalizacji deszczowej z separatorem substancji – instalację wykonano z rur PCV Ø160 mm klasy S z rdzeniem litym łączonych na uszczelki gumowe.
-Budowę instalacji kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki – wykonano zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych PCV 160 z odprowadzeniem do betonowego zbiornika bezodpływowego o poj. 10,0 m3.
-Budowę przyłącza wodociągowego do zaplecza socjalnego - o łącznej długości 5,50 m.

pobierz.png

Przewiń do góry