• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  wtorek,
  05 grudnia 2023
 • Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  -8 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Dworek w Przystani z lotu ptaka

W związku z wystąpieniem suszy rolniczej w 2023 r., podobnie jak w ubiegłym roku, straty suszowe trzeba zgłaszać w aplikacji suszowej „Zgłoś szkodę rolniczą” na portalu gov.pl przez profil zaufany rolnika -  https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign  dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Aplikacja dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej).

Aplikacja pozostaje podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy. W związku ze zgłaszanymi w ubiegłym roku uwagami do wyników oszacowania strat przez aplikację, istnieje również możliwość wnioskowania o oszacowanie strat przez gminne komisje szacujące straty. Rolnik, który chce dodatkowego oszacowania strat przez komisję, bo nie jest zadowolony z szacunku aplikacji, powinien złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach w terminie umożliwiającym ich oszacowanie (przed zbiorem uprawy). Druki wniosków są dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Gminy.


Podkreślamy, że złożenie wniosku o oszacowanie szkód przez komisję nie zwalnia z obowiązku złożenia wniosku przez aplikację, a szacowanie strat przez aplikację będzie możliwe również po zbiorach. Szacunki dokonywane przez komisję gminną nie gwarantują wyższej wypłaty odszkodowania. Wniosek złożony tylko do komisji gminnej, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – musi być zgłoszenie w aplikacji. Podstawą otrzymania pomocy publicznej będzie załącznik w postaci protokołu, który zostanie wygenerowany tylko w aplikacji suszowej.
Obowiązkowym elementem wniosku o oszacowanie szkód w wyniku suszy rolniczej jest kserokopia wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza, ponieważ ułatwi to komisji wprowadzenie prawidłowej nazwy uprawy i jej powierzchni zgodnej z wnioskiem producenta rolnego. Każda działka musi być wpisana oddzielnie, przy czym wpisać należy tylko działki, na których wystąpiły szkody.

Warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę szkód spowodowanych przez suszę jest zgłoszenie o oszacowanie szkód zawierające podpisaną przez producenta rolnego zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.

Komisja, która otrzyma wniosek o oszacowanie szkód w wyniku suszy powinna podjąć się lustracji w gospodarstwie rolnym w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, nie później jednak, niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. Oznacza to, iż po dokonaniu zbioru rośliny, komisja nie może podjąć się lustracji w danym gospodarstwie. Warunkiem rozpoczęcia prac komisji terenowej w przypadku suszy jest zgłoszenie wystąpienia szkód przez producenta rolnego w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody.

DOCWniosek-o-oszacowanie-szkod-w-wyniku-wystapienia-suszy-rolniczej.doc (78,00KB)


 

Przewiń do góry