• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  wtorek,
  05 grudnia 2023
 • Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  -8 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Figurka Chrystusa w Przystani

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego prosimy Mieszkańców Gminy Olszewo-Borki o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie go do Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach do dnia 31 sierpnia 2023r.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie poszczególnych posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.
Druk zgłoszenia jest do pobrania:
    • w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach 
    • w poniższym artykule w sekcji Materiały
Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia do:
    • Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach – biuro podawcze, lub
    • pocztą na adres: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach,  ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, lub
    • Elektroniczna Skrzynka Podawcza: epuap.gov.pl (ePUAP: /1415092/skrytka) Sprawa: Pismo ogólne podpisane profilem zaufanym

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. 
Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/355/23 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olszewo-Borki, szamba należy opróżniać minimum raz w roku, a przydomowe oczyszczalnie należy opróżniać minimum raz na dwa lata.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. 
Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane wyłącznie przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Na terenie naszej gminy usługi takie świadczy min. Zakład Gospodarki Komunalnej.

Pliki do pobrania: 

1. Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków pdf: PDFZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH.pdf (128,11KB)

2. Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków docx: DOCXZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH.docx (18,79KB)

Przewiń do góry