• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  wtorek,
  05 grudnia 2023
 • Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  -8 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach

Szanowni Państwo, w dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Świadczenie wypłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Świadczenie przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Ukończyli 60 lat(kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).
 2. Pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż przez 8 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły. Do okresu pełnienia funkcji sołtysa, wlicza się również okres pełnienia tej funkcji na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W związku z powyższym, Wójt Gminy Olszewo-Borki  będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa, na podstawie posiadanych dokumentów.

Jeżeli Urząd Gminy nie będzie dysponował takimi dokumentami, to Wójt wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, a osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia dołącza swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać do Urzędu Gminy Olszewo-Borki  po dniu 1 lipca 2023 r. , tj. po terminie wejścia w życie ustawy – na Biurze Podawczym UG, ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki. 

Wniosek do pobrania: 

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysaODTWniosek o wydanie zaświadczenia.odt (23,58KB)
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa - PDFWniosek o wydanie zaświadczenia.pdf (73,33KB)
Przewiń do góry