• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  wtorek,
  05 grudnia 2023
 • Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  -8 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Przystań

W środę 10 maja br. odbyło się przekazanie palcu budowy wykonawcom w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa kluczowej infrastruktury drogowej w msc. Grabowo, Rżaniec, Zabrodzie, Chojniki, Mostowo i Olszewo-Borki.

Wykonawcą robót wyłonionym w ramach przetargu zostały dwie firmy: 
MAR-BUD Mariusz Kamrat z Ostrołęki, która przebuduje: 

1. Ul. ks. J. Popiełuszki w Grabowie. Prace budowlane na tym odcinku drogi obejmują:

 • roboty pomiarowe;
 •  roboty ziemne;
 • roboty konstrukcyjne jezdni i włączeń do drogi gminnej: warstwa ulepszonego podłoża z destruktu; warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem; warstwa podbudowy z kruszywa łamanego; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego; warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.
 • wykonanie wjazdów z kostki brukowej;
 • regulacje skrzynek zasuw i studni
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego;
 • wykonanie oznakowania pionowego.

2. Drogę gminną w miejscowości  Grabowo – relacja Grabowo – Kordowo, tzw. droga Bobinkowska.  Prace budowlane na tym odcinku drogi obejmują:

 • roboty pomiarowe;
 • odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej;
 • roboty ziemne;
 • roboty konstrukcyjne: profilowanie i zagęszczenie podłoża; warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem; warstwa podbudowy z kruszywa łamanego; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego; warstwa ścieralna z betonu asfaltowego;
 • wykonanie nawierzchnia bitumiczna na zjazdach na drogi boczne;
 • wykonanie nawierzchnia zjazdów z kruszywa na działki przyległe
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego;
 • wykonanie oznakowania pionowego.

Grabowo ul. Popiełuszki droga bobinkowska.jpeg

3. Ul. J. Kochanowskiego w Olszewie-Borkach. Prace budowlane na tym odcinku drogi obejmują:

 • roboty pomiarowe;
 • karczowanie drzew i wycinka krzewów;
 • roboty rozbiórkowe;
 • wykonanie kanału technologicznego;
 • wykonanie kanalizacji deszczowej;
 • roboty ziemne;
 • wykonanie warstwy podbudowy;
 • obramowanie konstrukcji krawężnikami, opornikami, obrzeżami na ławie z oporem;
 • roboty nawierzchniowe jezdni, chodników i zjazdów z kostki betonowej 
 • wykonanie nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego;
 • oznakowanie pionowe;
 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej;
 • nasadzenie zieleni niskiej. 

Olszewo-Borki ul. Kochanowskiego.jpeg

4. Ul. Marsową w miejscowości Zabrodzie. Prace budowlane na tym odcinku drogi obejmują:

 • roboty pomiarowe i przygotowawcze;
 • ustawienie opornika i obrzeża betonowego;
 • wykonanie podbudowa z kruszywa;
 • wykonanie warstwy filtracyjna poboczy;
 • wykonanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i płyt ażurowych;
 • oznakowanie pionowe.

Zabrodzie ul. Marsowa.jpeg

TRANS DROG Szlachetka sp. z o. o. z Dylewa, która wykona rozbudowę i przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Chojniki-Podchojniki-Mostowo oraz drogę  gminną relacji ,,od drogi powiatowej nr 2546W – Rżaniec (Działy). W ramach inwestycji na obydwu wskazanych odcinkach zostaną wykonane następujące roboty budowlane:

 • roboty pomiarowe;
 • odhumusowanie;
 • karczowanie;
 • roboty ziemne;
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża;
 • wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych;
 • wykonanie nawierzchnia z betonu asfaltowego;
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego;
 • wykonanie nawierzchnia asfaltowej;
 • oznakowanie pionowe;
 • oznakowanie poziome.

Chojniki.jpeg

Rżaniec Kolonia.jpeg

Łączny koszt przebudowy pięciu odcinków dróg to 8 879 187,68 złotych. Gmina na realizację tego zadania pozyskała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych ,,Polski Ład”. 

Przewidywany czas zakończenia prac to listopad 2023r. 

Co ważne, we wtorek 9 maja został ogłoszony ponowny przetarg na przebudowę  i remont odcinków dróg w msc. Antonie ul. Mazurska, Olszewo-Borki ul. C. K. Norwida i drogi relacji Zabiele Piliki – Zabiele Wielkie. Ponowne ogłoszenie przetargu jest efektem zerwania przez Gminę Olszewo-Borki umowy z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA sp. z o. o. z Ostrołęki, która nie wywiązała się z jej zapisów i nie zrealizowała przebudowy powyższych dróg zgonie z warunkami umowy. 
 

 

Przewiń do góry