• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  środa,
  17 kwietnia 2024
 • Imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  7 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach

Informujemy, że Urząd Gminy w Olszewie-Borkach weryfikuje obecnie dane zawarte w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie liczby osób zamieszkujących poszczególne nieruchomości na terenie Gminy Olszewo-Borki. Sprawdzana jest zgodność informacji zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym, tj. zgodność ilości osób wykazanej w deklaracji z ilością osób zgłoszoną w złożonych do Wójta Gminy Olszewo-Borki wnioskach o wypłatę dodatku węglowego oraz  wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Analizy potwierdzają, że wykazane w deklaracjach ilości osób nie zawsze pokrywają się z rzeczywistym stanem osób zamieszkujących poszczególne nieruchomości. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji mieszkańcy będą wzywani do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Apelujemy do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli błędne deklaracje, aby zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, doprowadzi do wydania decyzji administracyjnej ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych.

Do czasu otrzymania wezwania mieszkańcy nieruchomości mogą złożyć nową deklarację, wykazując rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. 

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób – przemeldowanie, narodziny dziecka, zgon), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 

Przewiń do góry