• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  poniedziałek,
  24 czerwca 2024
 • Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  15 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych, bezpłatnych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Iwoniczu Zdroju i Horyńcu Zdroju. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.

Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać rolnicy ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, osoby ubezpieczone na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed  złożeniem wniosku oraz osoby posiadające prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji,  ze schorzeniami:

 • Narządu ruchu (np. stany pourazowe kości, stawów, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i pozostałych stawów, reumatoidalne zapalenie stawów)
 • Układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, stany po zawałach serca, nadciśnienie tętnicze)
 • Po przebytej chorobie COVID-19 (np. przebyte covidowe śródmiąższowe zapalenie płuc w okresie wydolności oddechowej). Rehabilitacja po COVID-19  może być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania.

Od 1 stycznia 2023 r. na rehabilitację leczniczą mogą być kierowane również osoby uprawnione do emerytury rolniczej, które wykazują się samodzielnością psychofizyczną.
Z turnusów regeneracyjnych realizowanych za pośrednictwem KRUS od 1 stycznia 2023 r. mogą korzystać opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy podlegają ubezpieczeniu emerytalno- rentowemu na wniosek. Celem turnusów jest poprawa kondycji psychofizycznej oraz jakości życia z wykorzystaniem działań/bodźców leczniczych. Turnus regeneracyjny realizowany jest w formie stacjonarnej i trwa 7 dni. 
W przypadku zainteresowania wyjazdem na rehabilitację należy złożyć Wniosek o rehabilitację leczniczą / turnus regeneracyjny  wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę wraz z niezbędnymi wynikami badań i dokumentacją dot. leczenia.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl w zakładce Rehabilitacja lub w placówce KRUS.
Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z załącznikami należy złożyć w najbliższej Placówce KRUS.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  29 760-74-20

Przewiń do góry