• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  poniedziałek,
  24 czerwca 2024
 • Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  15 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Dworek w Przystani z lotu ptaka

REFERAT INWESTYCJI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I DROGOWNICTWA 

DROGI:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - PDFWniosek wydanie zezwolenia.pdf (115,00KB)

GOSPODARKA GRUNTAMI:

Wniosek o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, załącznik 1 - PDFzal1.pdf (32,63KB)

Wniosek o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, załącznik 2 - PDFzal2.pdf (35,05KB)

Wniosek o dokonanie rozgraniczeniaPDFzal3.pdf (30,79KB)

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego - PDFwniosek o wypis i wyrys.pdf (108,60KB)

MIENIE GMINY:

Wniosek o wynajem świetlicy - PDFwniosek o wynajem świetlicy.pdf (52,40KB)

Umowa najmu lokalu - PDFumowa najmu lokalu.pdf (56,79KB)


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OCHRONY ŚRODOWISKA 

ODPADY:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - PDFDEKLARACJA ODPADY.pdf (253,93KB)

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa: PDFzgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - drzew.pdf (51,75KB)

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz A - budynki i lokale mieszkalne - PDFdeklaracja_a_v.1.5_-_28.09.2022.pdf (256,98KB)

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne - PDFdeklaracja_b_v.1.5_-_28.09.2022.pdf (290,07KB)

Deklaracja o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła - PDFdeklaracja o wymianie źródła ciepła.pdf (92,99KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych - PDFwniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.pdf (47,00KB)

EWIDENCJA LUDNOŚCI:

Zgłoszenie pobytu stałego - PDFzgłoszenie pobytu stałego.PDF (414,52KB)

Zgłoszenie pobytu czasowego - PDFzgłoszenie pobytu czasowego.pdf (398,94KB)

Pełnomocnictwo - PDFPełnomocnictwo.pdf (204,93KB)

Wniosek o wymeldowanie - PDFwniosek o wymeldowanie na wniosek strony.pdf (109,42KB)

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL - PDFwniosek o udostepnienie danych.pdf (206,16KB)

Podanie o wydanie zaświadczenia - PDFpodanie wydanie zasw.pdf (58,82KB)


REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW 

PODATKI:

Deklaracja na podatek leśny - PDFdek_lesny.pdf (34,67KB)

Deklaracja na podatek od nieruchomości - PDFdek_nieruchomosci.pdf (58,32KB)

Deklaracja na podatek rolny - PDFdek_rolny.pdf (43,39KB)

Informacja w sprawie podatku leśnego - PDFinf_lesny.pdf (29,88KB)

Informacja w sprawie podatku rolnego - PDFinf_rolny.pdf (36,92KB)

Wniosek o poświadczeniu oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego - PDFposwiadczenie_wniosek_rol.pdf (196,46KB)


REFERAT OŚWIATY I SPORTU 

Wniosek o podjęciu postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego - PDFWniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (90,24KB)

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem - PDFWniosek o zwrot kosztow.pdf (60,51KB)

Wniosek o zapewnienie dowozu zorganizowanego ucznia niepełnosprawnego - PDFwniosek o zapewnienie dowozu.pdf (59,32KB)

Wniosek o wynajem/udostępnienie obiektu sportowego - PDFwniosek - wynajem sali pozostali.pdf (63,87KB)

Oświadczenie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa - PDFOświadczenie.pdf (67,31KB)

Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I - PDFPotwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I - uczeń z obwodu szkoły.pdf (46,74KB)

Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej - PDFWniosek o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej - uczeń z poza obwodu szkoły.pdf (107,05KB)

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego - PDFWniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.pdf (123,86KB)

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego - PDFDeklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego.pdf (48,33KB) 

 


URZĄD STANU CYWILNEGO 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą - PDFUSC W-1.pdf (75,39KB)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - PDFwniosek o wydanie dowodu listopad.pdf (593,02KB) 


REFERAT ORGANIZACYJNY

Wniosek o wynajęcie wiaty grilowej - PDFWniosek o wynajęcie wiaty grillowej.pdf (139,59KB)

 

 

 

 

Przewiń do góry