• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  18 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Figurka Chrystusa w Przystani

Pracownia usprawnienia fizyczno-rehabilitacyjnego, sala wyciszenia czy pracownia komputerowa to przykłady tylko kilku pomieszczeń jakie znajdują się w utworzonym Środowiskowy Domu Samopomocy w Nowej Wsi. Jego oficjalne otwarcie odbyło się 14 lutego 2023 roku. Po oficjalnej uroczystości odbył się bal walentynkowy dla osób niepełnosprawnych. 

Na potrzeby ŚDS w Nowej Wsi typu typu A, B, D  została przebudowana i zaadaptowana część budynku po dawnym gimnazjum w Nowej Wsi przy ul. Leśnej 2a o powierzchni 359,94 m2.  Koszt zadania  to 856 966,00 zł. Główna kwota została dofinansowana z środków budżetu państwa.

Koszty inwestycyjne objęły m. in.: roboty remontowo-budowlane, wykonanie dokumentacji projektowej, zakup wyposażenia. 

W nowo utworzonej placówce pomoc docelowo znajdzie 25 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Olszewo-Borki. 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Aneta Larent, Senator RP Robert Mamątow, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Anna Olszewska, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grala, Kierownik GOPS w Olszewie-Borkach Agnieszka Grażyna Krukowska, Kierownik ŚDS w Nowej Wsi Lucyna Grala, proboszcz parafii pw. NMP i Maksymiliana Marii Kolbego w Nowej Wsi ks. Bogdan Najda oraz Wicestarosta Ostrołęcki Krzysztof Parzychowski. 

Przez trzy lata trwały starania aby pozyskać środki na utworzenie tej placówki. Moje jako wójta gminy Olszewo-Borki, pracowników Urzędu Gminy, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Było warto. Naprawdę było wartomówiła wójt Aneta Larent podczas otwarcia. 

Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Olszewo-Borki przyczyni się do zaspokojenia potrzeb i wsparcia osób niepełnosprawnych z terenu gminy oraz będzie miało korzystny wpływ na sferę psychiczną uczestników. Świadczone będą usługi w zakresie wsparcia terapeutycznego, rehabilitacji, które służyć będą poprawie jakości życia podopiecznych ŚDS w Nowej Wsi. 

Po uroczystym otwarciu Środowiskowego Domu Samopomocy odbyła się 15 edycja balu walentynkowego dla osób niepełnosprawnych z trenu gminy i powiatu. 

Informujemy, że w dalszym ciągu prowadzona jest  rekrutacja do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi przy ulicy Leśnej 2 A, typu A, B, D dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi na terenie gminy Olszewo-Borki.

Wymagania niezbędne do przyjęcia:
    1. Osoby przewlekłe psychicznie chore;
    2. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne;
    3. Osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych;
    4. Osoby ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
    5. Wiek powyżej 18 roku życia.

 

 

Przewiń do góry