• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  13 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Przystań

Serdecznie zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek.

Konkurs jest organizowany w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i służy upowszechnianiu wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego magazynowania i stosowania w  gospodarstwie rolnym  szkodliwych substancji oraz zasad ochrony środowiska naturalnego. 

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. 

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem przynajmniej czterech słów:  zatrucie, środowisko, niebezpieczeństwo, natura, karencja, toksyczny, ochrony, szkodliwe; użytych w dowolnej liczbie i odmianie. Praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do 20.03.2023r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną z dopiskiem „Konkurs na rymowankę” na adres Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, lub  warszawa@krus.gov.pl.

Na etapie wojewódzkim, który kończy się 21.04.2023 r., trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 500 zł brutto oraz skierowane do oceny Centralnej Komisji Konkursowej, która spośród 48 prac nagrodzonych przez oddziały regionalne KRUS wybierze
20 najlepszych rymowanek. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł brutto. Gala podsumowująca zaplanowana jest na czerwiec 2023 roku.

Szczegóły w Regulaminie Konkursu znajdującym się na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

Zachęcamy uczestników Konkursu do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi opracowanymi dla dzieci, które znajdują się na stronie internetowej KRUS w zakładce „Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym”
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z OR KRUS w Warszawie  tel. (22) 810 27 19 lub Placówką Terenową KRUS  w Ostrołęce tel. (29) 760 74 40.

PLAKAT_konkurs_na_rymowanke_2023-1.jpeg

Pliki do pobrania: 

Regulamin konkursu: PDFregulamin_rymowanka_2023.pdf (375,71KB)

Przewiń do góry