• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  10 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Figurka Chrystusa w Przystani

W związku z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi przy ulicy Leśnej 2 A, 07-416 Olszewo-Borki dla 25 osób niepełnosprawnych, w tym 5 osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi typu:

 • typ A dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych,
 • typ B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • typ D dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi

Osoby zainteresowane bądź opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych zainteresowani uczestnictwem proszone są o zgłaszanie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach do dnia 16 grudnia 2022r. pok. nr 5. 

Wymagania niezbędne do przyjęcia:

 1. Osoby przewlekłe psychicznie chore;
 2. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne;
 3. Osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych;
 4. Osoby ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 5. Wiek powyżej 18 roku życia.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia:

 1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi na pobyt dzienny (zał. nr 1).
 2. Zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa,o występujących zaburzeniach psychicznych (zał. nr 2).
 3. Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie (zał. nr 3)
 4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 5. Dokumenty potwierdzające sytuację materialno-bytową wszystkich członków rodziny

Zgłoszenia wraz z pełną dokumentacją należy dokonać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki. Więcej informacji pod nr tel. (29) 764-78-75, pok. nr 5.

Załączniki do pobrania:
1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi na pobyt dzienny: PDFWniosek o skierowanie ŚDS.pdf (78,88KB)
2.  Zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych: PDFzaświadczenie lekarskie.pdf (55,43KB)
3.  Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie: PDFzaświadczenie lekarza rodzinnego.pdf (54,54KB)

Przewiń do góry