• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  02 grudnia 2023
 • Imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  0 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Dworek w Przystani z lotu ptaka

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 10 listopada 2022 r. do 24 listopada 2022 r. przy czym decyduje data wpływu.

Opinie i uwagi do projektu należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 79/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.

 • osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki (liczy się data wpływu do urzędu) 
 • drogą elektroniczną na adres e-mail wioleta.tyszka@olszewo-borki.pl w terminie do dnia do 24 listopada 2022 r.

Plik do pobrania: 

Formularz konsultacyjny pdf: PDFFormularz konsultacyjny 2023-1.pdf (58,61KB)

Formularz konsultacyjny docx: DOCXFormularz konsultacyjny 2023-1.docx (11,04KB)

Przewiń do góry