Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie zapotrzebowania na węgiel

W związku z przygotowaniem dystrybucji węgla przez Gminę Olszewo-Borki, mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla prosimy o zgłoszenie jego ilości i asortymentu.

Zgłoszenia mogą dokonywać mieszkańcy gminy Olszewo-Borki (osoby fizyczne), którzy posiadają piec węglowy i dokonały stosownego zgłoszenia w CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków). 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

- Imię i nazwisko, miejscowość, ilość ton (maksymalnie 3 tony), rodzaj węgla (groszek lub orzech).

Wskazane informacje prosimy przesłać drogą e-mail na adres: opal@olszewo-borki.pl lub telefonicznie pod numerem: 29 691 13 03 do dnia 25.10.2022r.

Pozyskane dane posłużą gminie do oszacowania niezbędnej  do zamówienia ilości opału.

Szczegółowe informacje dotyczące zakupu węgla zostaną  przekazane w odrębnym komunikacie po wejściu w życie przepisów ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa przez gospodarstwa domowe.